Bulgarian Academic Simulation And Gaming Association


Home Page
 

Учебни материали
Запознаване с Internet
Въведение в HTML
Създаване на Internet страници
Електронни пазари
Финансов мениджмънт

 

Учебни материали по Основи на управлението:
За теоритична подготовка:
Учебна програма по дисциплината...
Видео лекции...
Еволюция на управленската мисъл...
Обща теория на системите и кибернетика...
Теория на информацията и управлението (Далкалъчев)...
Неизбежният преход от Схоластицизъм към игровизация...
Управленски игри и симулации...
Уики Бизнес Администрация (wikiBA)
 
Задания (спазвайте инструкциите за предаване)
Задание loopy...
Семантични мрежи
Допълнителни задания (предават се като 1 архивиран файл на https://forms.gle/x3WGaSq6h5324DK99
SWOT Анализ...
Подбор на управленски персонал...
Псевдокриза...

Финансови симулатори:

Фамилия симулатори Finsim
Virtual Stock Exchange
Stock Market
Portfolio Risk Management
Задание за технически анализ
Wall street tycoon
Задание за структуриране на портфейл
Тест за индивидуална склонност към риск

 

Управленски делови игри и симулации:

Bulgarian yogurt
Gather.Town
Запаси / Stock control
Фъстъченото масло
Юнисим
Diplomacy
Capitalism Plus
Negotiator
Gapminder
Pixels Pane
Изгубени в пустинята
Напуска
SimCity
Jones in the fast lane
Quick Quiz (Quest)

 

Study materials on Principles of management:
Study materials for the test:
Management (Aldag - Stearns) - see the recommendations first...
Video lectures...
Evolution of management thought...
The Inevitable Transition From Scholasticism to Gamification
Computer Management Games
 
Assignemts (follow the instructions for delivery):
Normative reasoning decision approach...
Assignment loopy...
Semantic network...
Additional Assignemts (they are delivered as 1 .zip file at https://forms.gle/x3WGaSq6h5324DK99
SWOT Analysis...
Management Staffing...
Pseudo crisis...

 

Моделиране:

Wolf Sheep Sim
Virus Sim
Schelling model
TensorFlow Playground
GAD Selection
Binary Game
SQL Murder Mystery
Бизнес изследователска задача
Bug Brain

 


Angel.Marchev (at) Yahoo.com