Задание за играта Капитализъм Плюс

(тук може да прочетете инструкции за инсталиране и стартиране на играта)

 

1.       Start a new game…

2.       Map.

·         Географски регион в България

·         Поне 3 населени места (градове >50 хил. души)

3.       Game set. – по избор

4.       Competitors – по избор

5.       Environment.

·         New cities emerge during the game – no

·         Stock market – по избор

·         Random events – low

6.       Imports

·         Number of seaports 2/2

·         New seaports – no

·         Constant Import – yes

·         Import quality – high

7.       Difficulty level – custom. Difficulty rating > 30%; <50%

8.       Goals – по (творчески) избор

9.       File.

·         Save new

·         Save map – yes; Save settings – yes

·         Filename: фак.номер_име_на_регион

10.   Изигравате 5 години и записвате играта.