basaga

Сертификати Gapminder

Състезанието е: Кой ще изпрати най-много лични сертификати (до обявение краен срок), оценяващи вашите знания за Светът в който живеем!
Направете максимално възможния брой тестове, оценяващи вашите знания за Светът в който живеем! Тестовете се намират на адрес: https://www.gapminder.org/
Зачитаме само сертификати със 100% верни отговори, потвърдени от шведската страна, съдържащи вашето име и получени от нас до крайния срок.
Архивирайте всички сертификати в един архив. Наименовайте го с факултетен номер и име.
Никакви обективни, или субективни оправдателни причини, eкран, показващ изпращане, потвърждаващи мейлове и пр. междинни съобщения не се зачитат и не пращайте.
Изпращайте подвизите си на адрес: https://forms.gle/5TqG56awpmJLrUVaA
Код на заданието: Рослинг