VIRTUAL STOCK EXCHANGE

ИНСТРУКЦИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ИГРАТА

(Видео инструкции...)

1. Отивате на адреса на играта в Интернет:

http://marketwatch.com/game/

2. Избирате "SINGUP”.

3. В появилата се регистрационна форма попълнете полетата както следва:

В полето First name първо пишете първото си име на латиница. В полето Last name пишете фамилията си на латиница и после код на специалността си (вижте по-долу кой код отговаря за вас)

Например Велислава Иванова с факултетен номер 11223344 от специалност Бизнес администрация на УНСС - редовно обучение, трябва да се регистрира така:

First name: Velislava

Last name: ivanova BA

Специалност Код
Бизнес администрация, редовно, УНСС BA
Бизнес администрация, дистанционно, УНСС DIS
Бизнес администрация, Хасково, УНСС HAS
Стопански Факултет, СУ SU
Други без код

4. След като попълните формата и натиснете "Register now", на посочения от вас е-майл адрес ще получите писмо за потвърждение.

5. След като регистрацията завърши успешно, отново отивате на адреса на играта

http://marketwatch.com/game/

6. Кликнете върху "LOGIN"и напишете вашият посочен имейли и избраната от вас лична парoла в появилото се поле, и натиснете бутона "SIGN IN".

7. От падащото меню под потребителскотото Ви име изберете „Games”, а в новооткрилия се прозорец - "FIND A GAME".

8. В новозаредилата се страница в полето "Find a game:" пишете името на играта (ще ви бъде дадена от преподавателя) и потвърждавате с ENTER или с бутона “Search“.

ЗАБЕЛЕЖКА: Алтернтивно на т. 5 - т. 8, може да отворите директно играта на адрес

https://www.marketwatch.com/games/marchev-online-exchange-22

9. Появявя се резултат за играта, от който избирате „Join game”.

10. В полето "Game Password" пишете паролата на играта (ще ви бъде дадена от преподавателя) и потвърждавате с ENTER..

11. Вече сте В ИГРАТА. Нека търгуването започне СЕГА!


!!!!!! Прочетете инструкциите за самата игра тук - vse.pdf