VIRTUAL STOCK EXCHANGE

ИНСТРУКЦИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ИГРАТА

(Видео инструкции...)

1. Отивате на адреса на играта в Интернет:

http://marketwatch.com/game/

2. Избирате "SINGUP”.

3. В появилата се регистрационна форма попълнете полетата както следва:

В полето First name първо пишете първото си име на латиница. В полето Last name пишете фамилията си на латиница и после код на специалността си (вижте по-долу кой код отговаря за вас)

Например Велислава Иванова с факултетен номер 11223344 от специалност Бизнес администрация на УНСС - редовно обучение, трябва да се регистрира така:

First name: Velislava

Last name: ivanova BA

Специалност Код
Бизнес администрация, редовно, УНСС BA
Бизнес администрация, дистанционно, УНСС DI
Мениджмънт и администрация, УНСС MA
Мениджмънт и администрация, Хасково, УНСС HA
Стопански Факултет, СУ SU
Други OT

4. След като попълните формата и натиснете "Register now", на посочения от вас е-майл адрес ще получите писмо за потвърждение.

5. След като регистрацията завърши успешно, отново отивате на адреса на играта

http://marketwatch.com/game/

6. Кликнете върху "LOGIN"и напишете вашият посочен имейли и избраната от вас лична парoла в появилото се поле, и натиснете бутона "SIGN IN".

7. От падащото меню под потребителскотото Ви име изберете „Games”, а в новооткрилия се прозорец - "FIND A GAME".

8. В новозаредилата се страница в полето "Find a game:" пишете името на играта (ще ви бъде дадена от преподавателя) и потвърждавате с ENTER или с бутона “Search“.

ЗАБЕЛЕЖКА: Алтернтивно на т. 5 - т. 8, може да отворите директно играта на адрес

https://www.marketwatch.com/games/marchev-online-exchange-2024

9. Появявя се резултат за играта, от който избирате „Join game”.

10. В полето "Game Password" пишете паролата на играта (ще ви бъде дадена от преподавателя) и потвърждавате с ENTER..

11. Вече сте В ИГРАТА. Нека търгуването започне СЕГА!


!!!!!! Прочетете инструкциите за самата игра тук - vse.pdf