Wolf Sheep Grass Simulation

1. Използвайте модела по-долу, като варирате входните параметри докато постигнете следната цел: оцеляване на вълци и овце за поне 10000 итерации.
2. Направете скрийншот, така че да се виждат всички важни парамтетри от вашето решение.
3. Записвате файла със скрийншота във вид на изображение (jpg, gif, bmp, пр.) и наименовате файла във вид факултетен_номер_име_фамилия_игра на латиница. (Например: 15164032_ivan_ivanov_wolf_sheep_predation.jpg).
4. Преди указания краен срок изпратете скрийншотoвете на следния линк: https://forms.gle/g1Crn1FC1MdxhHTR6

(ако пратите по някакъв друг начин, НЯМА ДА ВИ БЪДЕ ОТЧЕТЕН РЕЗУЛТАТ).