Архитектура на невронни мрежи

Използвайте интерактивната демонстрация на https://playground.tensorflow.org/, за да направите архитектура на невронна мрежа, отговаряща на следните условия: https://youtu.be/Y8_xf6kbfxg?t=864

Задача: променяйте само структурата на невронната мрежа за да изградите възможно най-опростената от гледна точка на брой нодове (брой квадратчета) невронна мрежа, отговаряща на следните параметри:
Problem type: Classification
Data: Spiral
Ratio of training to test: 70%
Show test data: yes
Discrete output: yes

, така че:
Test loss < 0.05
Training loss < 0.05

Когато сте готови:
1) Правите printscreen на екарана (да се вижда цялата архитектура и оценката за грешките) и го записвате като файл.
2) Файлът трябва да го наименовате както следва - fak_nom_име_фамилия_ANN.jpg
3) Преди указания краен срок изпратете скрийншотoвете на следния линк: https://forms.gle/g1Crn1FC1MdxhHTR6

(ако пратите по някакъв друг начин, НЯМА ДА ВИ БЪДЕ ОТЧЕТЕН РЕЗУЛТАТ).