Създаване на Internet страници

Начална страницаНастоящите страници представляват ръководство за създаване на Internet страници. Те са продължение на материалите за запознаване с Internet и езика HTML.  Разгледани са примери за:

Създаване на начална страница (Home page)

Началната страница обикновено е мястото през което потребителите се запознават с даден сайт. За да привлече тяхното внимание страницата трябва да е съдържателна, да се зарежда бързо и да съдържа препратки към основните ресурси на сайта.

Дефиниране на таблица

Освен за извеждането на таблична информация,  таблиците могат да се използуват и за по рационална организация на информацията от HTML страниците.

Създаване на страница от първо ниво

Страниците от първо ниво съдържат обобщена информация за основни продукти, услуги, като обикновено предлагат връзки към други страници с по-детайлна информация.

Външни хипервръзки

С помощта на външните хипервръзки могат да се създават директни препратки към свързани с темата ресурси, намиращи се както в други файлове от изграждания сайт, така и към намиращи се на други сайтове, други компютри, понякога отдалечени на хиляди километри един от друг.

Създаване на шаблон за еднотипни страници

HTML предоставя богати възможности както за обединяване на различни източници на информация в рамките на една страница, така и свързване на различни страници с помощта на хипервръзки. Общият външен вид, характерният стил на изграждане, стандартните бутони и еднотипният фон на страниците ще допринесат за лесното разграничване на изгражданият сайт от останалите с които е свързан.
Използуването на шаблон за автоматично присвояване на посочените характеристики на новосъздаваните страници ще спести много време при разработката им.

Използуване на Javascript

С помощта на Javascript команди можете да повишите атрактивността на HTML страниците.

Използуване на  Java

С помощта на Java аплети можете да повишите атрактивността на HTML страниците.

Публикуване на създадените страници

Публикуването на създадените HTML страници може да става по различни начни но най-разпространеният и най-универсалният е с помощта на FTP клиент.Начална страница