ЮНИСИМ
делова игра

Example HR

Тази страница съдържа подробна информация за деловата игра "Юнисим". Тук са представени правилата на играта, начина на организиране и провеждане, системата за оценяване на участниците, допълнителна информация за производството, използуването и разпространението на шоколада. От страницата може да се участвува в дискусия за играта, както и да се изпрати информация за обратна връзка.
Example HR

Провеждане на играта