Семантична мрежа

(For English, click here...)

Регистрация на екип и ключова дума...

Примерни семантични мрежи...

График с консултации...

Инструкционни филми:

 • Какво е семантична мрежа?
 • Заданието Семантична мрежа
 • Работа с Frontpage...
 • FrontPage2003...

  Microsoft Expression Web 4 (алтернатива на FrontPage2003 за Windows 11)...

  Съдържание:

  Същност на семантичната мрежа
  Технически изисквания
  Предаване на семантичната мрежа
  Последователност на работа
  Критерии за оценяване
  Източници по кибернетика

   


  Същност

  Семантичната мрежа се състои е смислови свързани понятия и връзките между тях. Семантика е науката, изясняваща смисъла зад абстрактно представените думи и понятия. Семантичният контекст е само един от трите аспекта, които се разглеждат за всяка информация. Другите са комуникирането и количественото й измерване. И трите оформянт теория на информацията, замислена от Клод Шенън в средата на 20ти век.

  Семантичната връзка може да се обясни по следния начин: опишете значението на едно понятие. Неминуемо в обяснението ще използвате други понятия. Например за да се обясни подробно „пеперуда”, ще трябва да се използва понятието пашкул и така нататък. Семантичните връзки всъщност са асоциации между думите. Например за думата пашкул най-близката асоциация е одеало, а за одеало - легло или мързел, в зависимост от авторът на семантичната мрежа. Дори да започнат от една и съща дума различни хора ще изградят различна семантична мрежа. Психо-лингвистиката е установила стриктна класификация на възможните асоциативни връзки. Като са изброени 29 прости възможности без да се броят по-сложните комбинации. В една семантична мрежа могат да се използват всички тези видове връзки. Според когнитивните науки мозъкът ни работи като семантична мрежа и следователно цялото познание на човечеството би трябвало да се организира така. Идея, която Бертранд Ръсел предлага през 1921 г.

  За архитектурата на семантичната мрежа има важни изисквания.

  1) Тя не бива да е просто йерархична структура, при която едно понятие води до няколко други от по-ниско ниво, те до други и така нататък. Трябва да има обратни връзки обвързващи всички понятия.

  2) От друга страна семантичната мрежа не бива да се състои от просто един смислов цикъл – всяко понятие да има само по една възможна входящи и едно изходяща връзка.

  3) Най-лесно е при изграждането на семантичната мрежа да се спазат три условия:

  Така според теория на графите се получава насочен граф с безброй много цикли. По сложни надсторйки на една семантична мрежа може да включват въвеждането на пояснителни признаци на връзките между думите и даже различен тип означения.

  Сливането на множество семантични мрежи води до идеята за онтологии. Това са големи мрежови структури, включващи всички понятия от дадена област на познанието. Разбира се, най-голямата семантична мрежа в момента е световната мрежа от хипертекстови сайтове в Интернет. Малък пример за сeмантична мрежа е и настоящо представената тема.

  Начало


  Технически изисквания:

  Семантичната мрежа трябва да съдържа между 20 и 25 ключови думи - термини от управлението (в широк смисъл). Началната дума трябва да е уточнена при регистрация на екипа.

  Семантичната мрежа трябва да има текстова част (с включени хипервръзки за прескачане от страница на страница) и графична част за онагледяване на връзките между думите, но и за директен избора на желана за разглеждане дума (отново чрез хипервръзка).

  Всички текстове трябва да могат да се четат, така както авторите на семантичната мрежа са имали предвид (да се внимава с кодовите таблици на страниците).

  Семантичната мрежа трябва да бъде самосъдържателен преместваем продукт, който работи локално (т.е. не е качена на уебсайт) и не изисква връзка с интернет за да работи.

  Всички линкове трябва да работят (вътрешните линкове трябва да са относителни).

  Семантичната мрежа трябва да може да работи на обикновени компютри (като в зала 2061 или 2066 на УНСС) без да е необходимо да се инсталира нищо допълнително (добре е да бъде изпробвано предварително).

  Семантичната мрежа се предава, придружена със заглавна страница по обявен график (виж го тук...).

  Златни правила за информационна хигиена (за наименоване на файлове в рамките на уебсайт):

  1) без интервали, без кирилица (или други екзотични азбуки) в името на файловете;
  2) само малки букви в името на файловете;
  3) началният файл е index.htm или index.html ;
  4) всички хипервръзки са относителни.

  Начало


  Предаване на семантичната мрежа

  Инструкции за предаване на семантичната мрежа (ако не са спазени точно, заданието не се счита за предадено):

  1) Всички по-горе описани технически изисквания трябва да са спазени при изработването на заданието.

  2) Архивирайте всички файлове (включително поддиректориите от вашата семантична мрежа) ) в ZIP формат и наименувайте получения архив както е името на вашия екип (например “S105.zip”). Полученият архив трябва да бъде по-малък от 500 MB, но имайте предвид, че по-големите файлове отнемат повече време за ъплоуд.

  3) Предайте вашата семантична мрежа не по-късно от уречения краен срок (с точност до минута) на следния адрес: https://forms.gle/WRGWCcsoDmdHohd16

  4) Попълнете във формата за предаване имената и факултетните номера на всички автори на заданието. Ако нечие име липсва от списъка, този студент се счита за "УВОЛНЕН" и не получава точки.

  5) В случай, че имате някакви технически въпроси, се свържете с преподавателите веднага, за да бъдат решавани в срок.

  Начало


  Последователност на работа

  1. Регистрация. (седмица 0)
  Регистрация на екипи (3 или 4 студенти) и избор на начална ключова дума.

  Прочети краен срок в График, Регистрирай се тук...
   

  2. Концепция за семантичната мрежа. (седмица 1)
  Подбор на смислово свързани ключови думи и изработване на графична схема на връзките между тях.

  Краен срок за представяне на графичния проект за семантична мрежа е обявен в График, Качи изображението на схемата тук...

   

  3. Уебсайт. (седмица 1)
  Първа компютърна версия на работещ уебсайт: за всяка ключове дума по отделна страница и работещи смислови препратки между тях.

  Краен срок за представяне на някакъв работещ уебсайт е обявен в График, Качи архивираните файлове тук...

   

  4. Първа версия семантична мрежа. (седмица 2)
  Пълно работеща версия на семантичната мрежа на един език – включително подходящи дефиниции за всяка дума и работещи препратки, отговарящи на графичната схема.

  Краен срок за представяне на първа работна версия на Семантична мрежа е обявен в График, Качи архивираните файлове тук...

   

  5. Втора версия на семантичната мрежа. (седмица 2 до седмица 3)
  Пълно работеща версия на семантичната на два езика, със всички необходими препратки между думите и подобряване на всички дефиниции.

  Краен срок за представяне на някаква подобрена версия на Семантична мрежа е обявен в График, Качи архивираните файлове тук...
   

  6. Окончателно оформени семантични мрежи (седмица 3)
  Оформяне и „разкрасяване” на семантичните мрежи, добавяне на технически екстри, графични елементи, видео материали и цитати. Изпробване на готовите мрежи в компютърната зала.

  Краен срок за окончателно предаване на Семантична мрежа е обявен в График, Качи архивираните файлове тук...

   
  Спазването на всички междинни срокове, така че да си личи какъв е прогресът на екипа носи допълнителни точки.

  Начало


  Критерии за оценяване:

  1. Формален аспект (от 0 до 6 точки)
  1.1. Спазени технически изисквания
  1.2. Наименования на файловете
  1.3. Онагледяване на схемата
  1.4. Структура и връзки на сайта

  2. Съдържателен аспект (от 0 до 6 точки)
  2.1. Степен на преработеност на текста
  2.2. Фокус върху „управление”
  2.3. Стил на изложението

  3. Принос за учебния процес (от 0 до 6 точки)
  3.1. Открити нови източници
  3.2. Разработени учебни материали
  3.3. Интересна интерпретация
  3.4. Бонуси

  4. Специални бонуси (ако е необходимо) за оригинални технологични решения
   

  Точки към момента:

  Начало


  Източници по Кибернетика:

  http://pespmc1.vub.ac.be/SYSCONC.html - Семантична мрежа
  http://pespmc1.vub.ac.be/ASC/INDEXASC.html - Web Dictionary of Cybernetics and Systems
  http://www.gwu.edu/~asc/asc-cyber.html - What is Cybernetics
  http://pespmc1.vub.ac.be/ASC/ASCGloss.html - ASC Glossary
  http://pespmc1.vub.ac.be/ASC/KRIPP.html - Krippendorff's Dictionary
  http://pespmc1.vub.ac.be/ASC/HORNUNG.html - Hornung's Glossary
  http://pespmc1.vub.ac.be/ASC/CYBSYSTH.html - Cybernetics and Systems Theory
  http://pespmc1.vub.ac.be/ASC/Default.html - Principia CyberneticaWeb
  http://pespmc1.vub.ac.be/ASC/INDENCLI.htm - dictionaries
  http://wombat.doc.ic.ac.uk/index.htm - Dictionary of Computing terms
  http://www-math.cudenver.edu/~hgreenbe/glossary/glossary.html - Mathematical Programming Glossary
  http://www.onelook.com/index.htm - OneLook Dictionaries
  http://pespmc1.vub.ac.be/books/IntroCyb.pdf - R. Ashby, Introduction to Cybernetics
  http://pespmc1.vub.ac.be/LIBRARY.html - Principia Cybernetica Electronic Library
  http://pespmc1.vub.ac.be/CYBSYSLI.html - Links on Cybernetics and Systems

     Начало