Запознаване с Netscape - Съдържание

Персонална страница, Следваща страница

В настоящата страница е описан начина на работа с популярната програма за работа с Internet - Netscape. Разгледани са следните въпроси:

Работният екран на Netscape

Някои важни бутони при разглеждане на Web страници

Как да използуваме Netscape

Конфигуриране на Netscape

Съхраняване на информация от Web страници

Търсене в Internet


Начало, Следваща страница, Персонална страница

© Людмил Аначков.
Последна редакция: 13 Октомври 2006.