Конфигуриране на Netscape

Предишна, Следваща, Съдържание

С помощта на опцията Options/Preferences вие имате възможност да задавате или променяте някои настройки на Netscape. Някои от по-важните възможности са посочени по-долу:
Основни настройки (General preferences)
Настройки за електронна поща (Mail preferences)
В този панел трябва да зададете посочените по-долу параметри, за да можете да използувате e-mail услуги директно през Netscape. Информация за параметрите можете да получите от вашия Internet доставчик или мрежови администратор.
mail сървера, който използувате за приемане на писма (трябва да поддържа POP3 протокол)
mail сървера, който използувате за изпращане на писма (трябва да поддържа SMTP протокол)
вашето потребителско име за mail сървера
вашият e-mail адрес
Ако желаете, можете още да зададете допълнителна информация за:
вашата организация
файл - подпис, който се записва на диска и съдържа информация, която се добавя към всяко ваше писмо.
Редица Internet места предлагат услуга free е-mail (безплатен e-mail). Използуването на тази услуга има следните предимства:
не се налага да променяте вашия e-mail адрес при смяна на Internet доставчика.
възможност за достъп до e-mail адреса от всеки "Internet" компютър.
не се налага никаква настройка на вашия browser (mail preferences).
напълно е безплатна
Регистрирайте собствен free е-mail. За целта изберете един от посочените по-долу URL:
http://www.yahoo.com
 http://www.hotmail.com
http://www.usa.net
http://www.myownemail.com
aбонирайте се за e-mail услуга и изпратете e-mail по три начина:
Чрез директно въвеждане
Чрез копиране на текст от друга програма (Copy/Paste)
Чрез прикрепване на външен файл към писмото.
News preferences
За да можете да приемате новини, вие трябва да посочите:
news сървер (сървер за новини)
директория, в която да се записват приетите данни

Начало, Предишна, Следваща, Съдържание

© Людмил Аначков.
Последна редакция: 13 Октомври 2006.