Търсене в Internet

Предишна, Следваща, Съдържание

За търсене на информация в Internet могат да се използуват следните 3 начина:

директории - съдържат списък на различни сайтове с кратко описание за всеки от тях, регистрирани в Netscape.

търсещи машини (search engines) - много са подходящи за търсене по ключови думи, обикновено позволяват задаване на сложни заявки за търсене но за целта отделните ключови думи трябва да се свързват с AND. Най-известният представител на машините за търсене е AltaVista (www.altavista.digital.com).

тематични каталози (subject catalogues) - подходящи са търсене на информация по зададени теми. Най-големият и най-богат каталог е Yahoo (www.yahoo.com). В него има картотекирани над 725 000 сайта. Неуспешните заявки от Yahoo се препращат към AltaVista по желание на потербителя. Освен каталожните услуги Yahoo предлага също и търсене по ключови думи, безплатна електрона поща, IRC и др.

Съществуват следните основни правила за успешно търсене:
Разработвайте стратегия за търсене: Би могло да започнете с каталозите и да търсите по термини в интересуващата ви област - вие вероятно ще намерите основни страници със списък на ресурсите, които можете да използувате.

Гледайте, да не се загубвате: Изпозувайте една страница като ваша начална (основна) страница, към която да се връщате след намиране на някоя полезна информация.

Не четете всичко: В процеса на търсене на информация не четете всичко на всяка страница - това ще ви отнеме твърде много време. По-добре е да пргледате страницата за търсената информация. Прегледайте заглавията, маркираните ключови думи - те ще са ви достатъчни, за да определите, дали една страница ще ви е полезна или не.

Анализирайте полезността на страниците

Бъдете точни, използувайте колкото може по-уникални думи.

Стартирайте по няколко броузера, с единия прозорец разглеждайте резултата от търсенето а с другите проследявайте нужната ви информация.

Внимавайте с правописа, неправилно написаната дума губи най-много време.

Запомняйте полезните страници в списъка за бързо избиране: Ако считате, че дадена страница е полезна, добавете я към списъка за бързо намиране, за да можете по-късно да се върнете лесно и бързо към нея, за да я прочетете. Обикновенно на този етап не се препоръчва разпечатване на страниците.
След представянето на начините за търсене на информация в Internet и съветите за успешно търсене, можете да приложите наученото на практика, като същевременно се запознаете с най-известните сайтове за търсене събрани в "страницата за търсене".

Начало, Предишна, Следваща, Съдържание

© Людмил Аначков.
Последна редакция: 13 Октомври 2006.