Работният екран на Netscape

Предишна, Следваща, Съдържание

Netscape е програма - клиент с чиято помощ може да се ползуват услугите на WWW сърверите от Internet. Обикновено програмите от този тип се наричат броузери (browsers) и са неразделна част от програмното осигуряване на съвременния "Internet" компютър. Други известни браузери са Mosaic и Internet Explorer, но Netscape предлага най-много възможности и най-лесна работа за потребителя, като не го ограничава в избора на операционната система. Съществуват версии на Netscape за Windows 3.x, Windows 95, Windows NT, OS/2, MacOS, UNIX.
Независимо от операционната система върху която работи, интерфейсът на Netscape изглежда по един и същи начин. Неговият прозорец, разглеждан отгоре надолу съдържа следните елементи:

Често пъти Web страниците заемат повече от един екран и могат да бъдат разлиствани с помощта на:
Щракнете няколко пъти върху бутона със стрелка надолу от лентата за бързо придвижване, за да се придвижите надолу в прозореца на Netscape.
Щракнете върху лентата за бързо придвижване над плъзгача, за да изведете отново началото на документа.
В някои случаи при работата с Netscape се налага отваряне на нов прозорец за едновременно зареждане на две Web страници - за използуване на e-mail, за обмен на файлове, за уплътняване на канала при бавна връзка и т.н.. Преминаването от един прозорец в друг става най-лесно с подменюто Window или от лентата на задачите в Windows 95 (списъка на задачите в Windows 3.x).
Стартирайте File/New от менюто.
На екрана се извежда нов прозорец на Netscape, в който се зарежда началната страница (Home page).
Изберете подменюто Windows и името на предишния прозорец, за да се върнете в него.
Вие можете да подредите всички отворени прозорци на екрана и да преминавате от един в друг с мишката по следния начин:
Позиционирайте се с мишката върху лентата на задачите. Натиснете десния бутон на мишката и изберете Cascade от изведеното меню. (За Windows 3.x извикайте списъка на задачите и натиснете бутона съответния бутон.)

Преминавайте през отворените прозорци като се позиционирате с мишката във всеки от тях. Не забравяйте накрая да се върнете в текущия прозорец.


Начало, Предишна, Следваща, Съдържание

© Людмил Аначков.
Последна редакция: 13 Октомври 2006.