Прозорецът на Netscape

Предишна, Следваща, Съдържание


Прозорецът на Netscape притежава всички основни елементи на прозорците от системите с графичен потребителски интерфейс:

Прозорецът на Netscape може да бъде максимизиран и минимизиран по нормалния за съответната операционна система начин с бутоните, намиращи се в горния десен ъгъл на прозореца.


Начало, Предишна, Следваща, Съдържание

© Людмил Аначков.
Последна редакция: 13 Октомври 2006.