Съхраняване на информация от WEB страници

Предишна, Следваща, Съдържание

Съществуват различни начини за съхраняване на информация от Web страници:
Копиране
За да съхраните необходимата ви информация от дадена Web страница чрез копиране, трябва да извършите следната последователност от действия:
Стартирайте ново копие на Netscape За да можете да работите с него, като едновременно с това да четете инструкциите от текущия прозорец.

Заредете страницата keys.htm с командата File/Open file.

Маркирайте с мишката текст от изведения екран на Netscape.

Изберете от менюто Edit/Copy.

Стартирайте текстообработваща програма (например MS Word), в прозореца на която изпълнете командата Edit/Paste, за да копирате маркираните обекти. Съхранете създадения документ на диска, затворете текстообработващата програма и отново се върнете в текущата страница.

По-късно можете отново да разглеждате, променяте и отпечатвате копираните обекти с помощта на текстообработващата програма.
Записване на локално устройство
Съхраняването на HTML страница на локално устройство става с командата File/Save  as. Netscape извежда диалогов панел, в който трябва да потвърдите предложените или да въведете нови устройство, директория, име и разширение на файл. Обърнете внимание на факта, че по този начин се записва само текстовата част от страницата. Всички изображения трябва да се съхранят поотделно, като се позиционирате върху тях, натиснете десния бутон на мишката, изберете от изведеното меню Save as и потвърдите операцията в диалоговия панел. В случай, че някое от графичните изображения или бутони не са съхранени, при следващо зареждане на локалното копие на страницата Netscape ще извежда на тяхното място стандартен служебен символ.
Преминете отново към страницата keys.htm.

Запишете я на диска с командата File/Save as под избрано от вас име.

Заредете от диска съхраненото копие на страницата с командата File/Open file. Обърнете внимание, че на мястото на бутоните се извежда стандартен служебен символ.

Върнете се една страница назад и съхранете и графичните изображения, като се позиционирате върху всяко от тях, натискате десния бутон на мишката, избирате от изведеното меню Save as и потвърждавате операцията в диалоговия панел

Отново заредете от диска съхраненото копие на страницата. Стандартните служебни символи вече са заменени с изображенията на бутоните на Netscape.

Отпечатване
В случай, че към компютъра си имате свързан принтер, вие можете да разпечатите съдържанието на текущата страница с командата File/Print.
Изберете File/Print от менюто на Netscape
Netscape ще форматира текста за печат, като ще добави името на ресурса, номера на страницата, датата и времето на печата и ще разпечати съдържанието на текущата страница включително и графичните изображения.
Добавяне на ресурса към списъка за бързо търсене
Изберете от менюто на Netscape командата Bookmarks/Add Bookmark.
Kъм списъка за бързо търсене на командата Bookmarks се добавя адресът (URL) на текущата страница. Всеки път, когато желаете да я разглеждате, е достатъчно да изведете списъка Bookmarks и да щракнете с мишката върху необходимата ви страница.
Преминете във втория прозорец на Netscape.

Изберете от списъка Bookmarks добавената страница.

Функцията What’s New позволява да проверите, дали ресурсите, които сте включили във вашия списък, са променяни след последното им разглеждане от вас.

Начало, Предишна, Следваща, Съдържание

© Людмил Аначков.
Последна редакция: 13 Октомври 2006.