Хипервръзка


Това е пример за хипервръзка.реализирана с графично изображение.

ю Можете да се върнете обратно в предишната страница като натиснете бутона Back или тази обратна хипервръзка.


© Людмил Аначков.
Последна редакция: 13 Октомври 2006.