ERG теория на Клейтън Алдерфер

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

E.R.G. – теория на мотивацията - К.Алдерфер определя 3 групи потребности: Потребности от съществуване; Потребности от отношения; Потребности от растеж.

Същност

Теорията на Алдерфер „съществуване (Existence) – обвързване (Relatedness) – растеж (Growth)” или ERG (от първата буква на всяка една от тези три английски думи) е своеобразно продължение и модификация на току-що разгледаната. Подобно на Маслоу и Алдърфър разглежда прогресивното движение на индивида от „по-низши” и по-конкретни потребности към „по-висшите” и по-абстрактните. Разликата между сравняваните теории е, че при Маслоу има движение от потребност към потребност само от долу на горе, докато Алдерфер смята, че движението е и в двете посоки: нагоре, ако не е удовлетворена потребност от по-ниско равнище и надолу, ако не е задоволена потребност от по-високо равнище. Този процес на движение на горе Алдерфер нарича процес на постепенно нарастващо удовлетворяване на потребностите, а движението на долу – процес на фрустрация, т.е. поражение в стремежите за задоволяване на потребностите.

Алдерфер специално разработва въпроса за възможния неуспех при реализация на потребностите. Той специално обсъжда и разочарованието от неуспеха, който води до временен или продължителен регрес в мотивацията на индивида. Допълнително предимство има и факта, че тази теория дава възможност да се измерват потребностите. Но въпреки емпиричните потвържденияза найната правилност и полезността й в управленската политика, теорията на Алдерфер получава ограничена поддръжка от страна на изследователите.

Съществъване

В първата група потребности от съществуване се включват две групи потребности от пирамидата на Маслоу: физиологичните потребности и потребности от безопастност.

Обвързване

Втората група потробности от отношения кореспондира с групата потребности за принадлежност и съпричастност в йерархията на Маслоу.

Растеж

Третата група потребности от растеж е аналогична на последните две групи при Маслоу – потребности от признание и потребности от самореализация.

Вижте още

Източници

Външни препратки