ASCII

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
ASCII картинка на слон

ASCII е съкращение от Американска стандартна таблица със знаци за обмен на информация. Тя намира приложение при използването на комютрите и осъществяването на обмен на информация между различни сървъри и персонални мрежи. Таблицата можете да намерите тук.

Същност

Числата са езикът на компютрите. Как компютърът използва азбуката, за да комуникира с програми и други компютри? Единият начин е чрез конвертиране на набор от знаци в цифрово представяне.

Поради нужда от стандарт през 60-те години се появява Американската стандартна таблица със знаци за обмен на информация (ASCII) (произнася се "аски"). ASCII таблицата съдържа 128 числа, които съответстват на знаци. Чрез ASCII таблицата компютрите могат да съхраняват и обменят данни с други компютри и програми.

Текстът, форматиран с ASCII таблицата, не съдържа информация за получер, курсив и шрифтове. Когато използвате Microsoft Notepad или записвате файл като обикновен текст в Microsoft Office Word се използва ASCII таблицата. Вероятно сте чели обяви за работа, в които работодателят иска автобиографиите в ASCII формат. Това означава, че независимо по какъв начин пращате автобиографията (по електронна поща, факс или на хартия), работодателят я иска без форматиране. Големите фирми обикновено сканират автобиографиите, а форматираният с ASCII текст е подходящ за софтуер за сканиране и оптично разпознаване (OCR).

Вижте още

Източници

Външни препратки