6 стратегии за предотвратяване на съпротива при промяна

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

В практиката са познати 6 основни управленски стратегии за преодоляване на съпротива при организационна промяна.

Описание

Ясно описание - дискомфорт и несигурност възниква, когато персонала не е наясно с политиките, принципите, насоките и структурата на планираните промени.Всеки служител трябва да знае как неговата / нейната позиция ще бъде засегната и това, което изисква неговата / нейната роля.

Ангажимент

Ангажимент - внедряването на организационни промени няма да настъпи гладко, ако всеки - от главен изпълнителен директор до офис чиновник - не се ангажира с проекта и неговия успешен резултат.

Застъпничество

Застъпничество – На всеки член на дадена организация, който може да бъде засегнат от предстоящата промяна трябва да бъде дадена възможност да изрази неговата / нейна преценка.

Отговорност

Отговорност - Това е ролята на лидер на отбора, за да се гарантира, че всеки служител, който е отговорен за компонент на стратегията за промяна носи отговорност за неговите / нейните действия в изпълнение на необходимите промени.

Потвърждение

Потвърждение - оценка и признание за успеха на стратегията за промяна на редовни интервали осигурява гладкото изпълнение.

Гъвкавост

Гъвкавост - управлението трябва да приеме гъвкав подход към всеки етап от развитието на стратегията за промяна, така че непредвидени действия могат да бъдат навременно приложени, ако и когато е необходимо.

Вижте още

Източници

  • Джон К. Максуел, Мислене за промяна 2006 Класика и Стил
  • Михаил Мирчев, Ние и промяната : За средствата, формите и същността на социалната активност на личността 1988
  • Науч. рък. Трайчо Спасов, Модел за икономически и институционални промени за преход към ефективно функционираща и конкурентоспособна пазарна икономика 2002 УНСС
  • Дъглас Норт ; Прев. и състав. Боряна Станкова ; Състав. и ред. Атанас Леонидов Институции, институционална промяна и икономически резултати 2000
  • Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната 2010 Акад. изд. "Д. А. Ценов"
  • Елиана Пенчева, Училище, ценности, промяна 1998 Унив. изд. "Св. Климент Охридски" 96 с.
  • Найджъл Райзнър, Наръчник за създаване на бизнесконтакти 2 2007 Сиела 220 с.
  • Пол Слоун ; Прев. от англ. Станислава Миланова, Бизнес мисленето 2006 Лик 209 с.
  • Даниела Сотирова, Цветан Давидков, Новата административна култура 2005 138 с.
  • Прев. от англ. Людмила Андреева, Управление на промяната и прехода : Ръководство за успешен бизнес

Външни препратки