12-те правила на Код

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Множеството разработени СУБД (система за управление на бази от данни), които са обявени за релационни, всъщност не отговарят напълно на изискванията на релационния модел. Поради това, Код формулира едно основно и 11 допълнителни правила, които определят критериите за оценка дали даден софтуер може да се приеме за релационна СУБД.

Основно правило на Код

Всяка релационна СУБД трябва да може да управлява БД посредством възможностите на Релационния модел.

Допълнителни правила на Код

Отчет на база данни в Аccess

1. Представяне на информацията.

Цялата информация на релационната БД се представя на логическо ниво и по единствен начин – чрез стойностите в таблиците.

2. Гарантиран достъп.

Всяка атомарна стойност в релационната БД е логически достижима чрез името на таблицата, стойността на първичния ключ и името на колоната.

3. Системно третиране на стойността “nul”.

Стойностите “nul” се поддържат от СУБД по системен път, независимо от типовете данни.

4. Динамичен интерактивен каталог.

Описанието на данните се представя на логическо ниво по същия начин както и самите данни.

5. Сложен език на заявки.

  • СУБД трябва да предоставя поне един език, с който да се изразяват:
  • Дефинирането на данните;
  • Дефинирането на потребителските представи;
  • Обработка на данните;
  • Ограниченията на целостта;
  • Правилата за достъп;
  • Границите на транзакциите.

6. Обновяване на потребителските представи.

  • Потребителските представи се обновяват от СУБД.
  • Обновяване на данните на високо ниво.
  • Обновяването на данните трябва да може да се извършва на ниво таблица.

7. Физическа независимост на данните.

При промяна на методите на достъп или представянето в паметта, приложните програми не се променят логически.

8. Логическа независимост на данните.

При промяна в таблиците, наложена от разработването на нови приложения, старите приложения не се променят логически.

9. Независимост на ограниченията за цялостност.

Ограниченията за цялостност се задават с езика за заяви и се съхраняват в каталога, а не в приложните програми.

10. Независимост на разпределението.

Приложната програма, която се обръща към дадена СУБД, трябва да работи и при разпределение на БД по възлите на мрежата.

11. Защита на данните.

Достъпът до данните се контролира изцяло от СУБД и нейната цялостност не може да бъда нарушена без знанието на администратора или потребителя.

Вижте още

Източници

Външни препратки