Цел

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

За понятието цел могат да се дадат следните определения, в зависимост от контекста на използване:

 1. Знак и/или постижение към които съзтезателите се стремят в състезание. Достигането му може да означава начало или край на състезанието или играта.
 2. Крайното предназначение, или последен момент, към които задачата или човекът се стреми да постигне или придобие.

Същност

Екипна цел е “бъдещо и желано състояние, което екипът иска да постигне.” “Целта” е белег на екипността. Основава се на теорията за определяне на цели.

Katzenbach и Smith препоръчват екипната цел да се възприема като разграничител между групата, псевдоекипа, потенциалния екип, истинския екип и високопроизводителния екип. (Katzenbach, J., Douglas Smith. The Wisdom of Teams, 1993).

Екипната цел е съставена е от няколко елемента. Когато участниците я чуят от своя мениджър, те трябва да разберат:

 • Какво се иска от тях да направят или какъв трябва да е техният екипен продукт.
 • Защо трябва да създадат този екипен продукт и какъв ще е неговият принос за организацията.
 • В какъв срок трябва да свършат работата.
 • Защо трябва да се заемат сериозно с работата, която се иска от тях.
 • Какви ще са критериите и начините за оценяване на постиженията им.
 • Кой ще носи отговорност за изпълнението на целта. (Виж Христова, Т., Тодор Христов, Симеон Христов. 10-те златни правила за работа в екип, София, “Сиела”, 2006)

Пример:

“Целта на нашия екип е до края на годината да разработим нов модел бойлер, който да увеличи продажбите на компанията ни с 25 % до 2 години.”

Ако е подходящо дефинирана, екипната цел изпълнява три важни функции:

 1. Енергетизира, насочва и мотивира поведението на екипа. Екип, който знае каква е неговата цел е мотивиран, работи в оживена атмосфера, постига видими резултати. Това е ефективен екип.
 2. Фокусира поведението на екипа върху най-подходящата организация на работа. Kогато екипът знае какво е това, което трябва да постигне (каква е целта), той се насочва по-бързо към конкретни практически задачи, в състояние е да планира и организира своите ресурси.
 3. Своевременно контролира и коригира своята работа, без някой да изисква това от екипа. Периодичният преглед на изпълнението на екипната цел отрезвява участниците в екипната работа и ги могивира да се коригират. Ако екипът няма цел (тази цел е неизвестна), не е коректно от управленска гледна точка да се оценява, че екипът е ефективен, съответно неефективен.

Практиката на компаниите показва, че целите на различни екипи са често пъти свързани и произтичат от стратегиите на компанията. Успешна техника за определяне на екипна цел е техниката SMART.

Вижте още

Източници

 • Ульрих Хальцбаур, Эдвин Йеттингер, Бернхард Кнаусе, Ральф Мозер, Маркус Целлер ; Перев. с немец. , Event - менеджмент
 • Леонид И. Абалкин, К цели через кризис : Спустя гсд
 • Лидия Ангелова, Димитър Димитров, Зърнените култури - източник на протеин за фуражни цели в България
 • Архимандрит Георги /Капсанис/, Обожението като цел на човешкия живот 2001 Св. Евстатий Плакида
 • Кэтлин Бенко, Ф. Уоррен Мак-Фарлан, Управление портфелями проектов 2007
 • Стенли Бинг, Как би постъпил Макиавели?: Целта оправдава подлостта 2001 "Класика и Стил" ООД

Външни препратки