Характеристика на външната среда

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Външната среда има някои основни характеристики: неопределеност и динамика.

Неопределеност

Това е функцията на обема на информацията, с която разполага ръководството на организацията. По мнението на специалистите по - силно изразено е влиянието на факторите на специфичната външна среда, отколкото влиянието на факторите на общата среда. Въпреки това външната среда на управлението на съвременните организации се характеризира с неопределеност – не може да се каже с абсолютна точност какво, кога и как би оказало влияние или има потенциал да окаже влияние върху организацията. Стратегическите решения се вземат в условия на неопределеност и това е един сериозен проблем за мениджърите. Чрез подходящи анализи обаче, тази неопределеност може значително да се намали. Неопределеността на външната среда нараства с нейната сложност и динамика.

Динамика

Динамика на външната среда - (скоростта с която протичат измененията в нея). Външната среда не е застинала. Тя не е и еднаква за всички организации, въпреки че се намират на една и съща територия. Също така не е представена само от един единствен фактор, въпреки че при някои организации се забелязва силно въздействие по линия на само един единствен фактор на външната среда. Промените протичат много бързо. В такава среда трябва да се събират данни както за миналото така и за бъдещето, т.е. трябва да се прави прогнозиране. Изключително динамична е например среда за бизнес организации, които оперират в сферата на компютрите, електрониката и др.

Вижте още

Източници

  • Външна среда на организацията
  • Анализ и усъвършенстване на мениджмънта и инженеринга на Радомир Метал
  • Игорь Борисович Гурков, Стратегия и структура корпорации
  • Ирина Павловна Гурова, Мировая экономика
  • Отг. ред. и състав. Катя Владимирова, Гъвкавост и сигурност на заетостта в малките и средни предприятия в България
  • Марин Гълъбов, Икономика на промишленото производство
  • Николай Ал. Гълъбов, Данъците като елемент от механизма за управление на социалистическата икономика
  • Дейвид Ф. Д`Алесандро, Мишел Оуенс, Войната на марките : 10 правила за създаване на марка победител
  • Валентин Иванов Стоев, Трудът - път и съдба
  • Божана Стоева, Здравко Здравков, Европейски програми за подпомагане на икономическото развитие и бизнеса в България

Външни препратки