Философия

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Философията е наука,която се занимава с общите и фундаментални въпроси, засягащи света.

Същност

Съществуването,мисленето,познанието,истината,справедливостта и красивото са основни теми на философията. Тя попринцип в своите изследвания се отличава със систематичен подход и рационална аргументация.

Философията се отличава от хуманитарните и природните науки по това,че не разчита на научния метод и няма определен предмет.

История

Историята на философията се дели на четири периода:  антична философия, средновековна философия, модерна философия и съвременна философия

Антична философия

Обхваща период около едно едно хилядолетие (от 6 век Пр. Н.е. до към края на 4 век).Досократическият период е предимно набор от различни натурфилософии.Там са направени първите опити да се мислят всеобщността и първоначалата на съществуващото. Класическият период, в който основни фигури са СократПлатон и Аристотел, се отнася най-общо до времето на разцвета и западането на атинската демокрация. През последвалия елинистически период се оформят по-отчетливо отделните философски школи и доктрини през Античността, някои сред които састоицизъмскептицизъм и неоплатонизъм. Късният неоплатонизъм и ранните християнски философи като Августин и Боеций ознаменуват прехода от античната към средновековната философия.

Средновековна философия

Включва се периода между Западната римска империя и Ренесанса.Философията е дълбоко свързана с религията.

Философията на Новото време

През 17 век започва първият период на модерната философия и обхваща времето между Рене Декарт и Кант.Пропокрива се с Просвещението. . Силно влияние оказва възраждането на науките и най-вече развитието на физиката. Важни имена през тази епоха са Декарт, Монтен, Бейкън, Лок, Бъркли,Хюм, Спиноза,Лайбниц.

Съвременна философия

През 20 век теченията и доктрините във философията са изключително разнообразни. Все пак, силно се развиват аналитичната философия и феноменологията

Вижте още

Източници

Външни препратки