Услуга

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
Usluga.
Вид услуга – доставка

Услуга се счита за нематериалния еквивалент на стоките. Предоставянето на услуга е икономическа активност, при която купувачът не придобива като цяло, освен при специален договор, собственост върху това, което се купува, за разлика от покупката на стоки. Услугите водят до промяна на потребителите, на предметите притежавани от тях или на някаква нематериална ценност.

Същност

Повечето продукти съдържат и материални и нематериални компоненти, като винаги един от тях преобладава. Това определя дали продуктът е стока, услуга или идея. В този смисъл услугите се определят като нематериално доминирани продукти, резултат от прилагането на определени усилия към хора или предмети.

Услугите съставят третичния сектор в икономиката

Особености

  • Нематериалност – тя е резултат от това, че услугите представляват действия. Те не могат да се видят, пипнат, опитат или помиришат, нито пък да се притежават.
  • Неразделяемост между производството и потреблението, която е свързана с нематериалността. В повечето случаи услугите се произвеждат в момента, когато се консумират.
  • Загиваемост, която е причина неизползваният капацитет в един период да не се натрупва в запас за бъдещ период.
  • Хетерогенност, тъй като повечето услуги са трудовоинтензивни. Невинаги хората извършват една услуга по един и същи начин.

Вижте още

Източници

  • Марк Джойнър ; Прев. от англ. Весела Василева, Неустоимото предложение 2006
  • Златка Иванова, Красимира П. Стоилова, Тодор А. Стоилов, Портфейлна оптимизация - информационна услуга в Интернет
  • Национално проучване на нагласите към услугата "Приемна грижа" в България
  • Ал Рийс, Лаура Рийс, [Двадесет и два] 22 неизменни закона на брендинга: Как да превърнем един продукт или услуга в търговска марка
  • Светла Драганова Цветкова, Управление на маркетинга на транспортната услуга

Външни препратки