Търговия

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
Търговци в Германия, 16ти век.

Търговията е прехвърлянето на собствеността на стоки и услуги от едно физическо или юридическо лице на друго в замяна на нещо. Търговията още се нарича финансова сделка или бартер.

Същност

Търговията се дължи на специализацията и разделението на труда. Търговия съществува между регионите, тъй като различните региони имат различни предимство в производството на някои търгуеми стоки. Мрежата, която търговията създава се нарича пазар. Продажбата е възможно най-късият път до успеха в бизнеса.

Съвременните търговци използват като средство за размяна парите. Изобретяването на парите значително спомага да се насърчи търговията. Търговията между двама търговци се нарича двустранната търговия, а търговията между повече от двама търговци, се нарича многостранната търговия.

Търговията на дребно се състои от продажбата на стоки от фиксирано място, като универсален магазин, бутик или павилион за директна консумация от купувача. Търговия на едро се определя като продажба на стоки на търговците на дребно или към други търговци на едро и свързаните с тях подчинени услуги.

Понятия

 • Бартер е пряк обмен на стоки и услуги, т.е парите не се използват при размяната. Бартерът е най-старата форма на търговия. Възниква в общества с нестабилно положение. Неудобството при този вид търговия е, че тя зависи от взаимното съвпадение на необходимости.
 • Пазар е реално място, където продавачи и купувачи разменят различни неща. Под пазар се има предвид сергиен пазар, като виртуалното или метафорично значение е част от икономическата теория. Сергиите могат да бъдат на улицата или в сграда. Ако стоките не са хранителни стоки и се продават в сграда, сергиите по-скоро имат значението на базар
 • Стоки е материално благо или продукт, произведен с цел задоволяване на определени нужди и потребности на хората в зависимост от техните вкусове, която се търгува на пазара. Различни фактори като балансът между търсенето и предлагането на пазара, определят цената на стоката.
 • Валута е единица за обмен, която улеснява размяната на стоки и услуги. Тя е парична форма, по-скоро като средство за размяната, отколкото като средство за съхранение на стойност.
 • Функция в математиката е съпоставяне на определена величина-аргумент, на друга, наричана стойност, като на всеки аргумент се съпоставя точно една стойност. Аргументът и стойността могат да бъдат както реални числа, така и елементи на всяко друго множество.
 • Стандарт е комплекс от норми, правила и изисквания към стоки и услуги.Още се възприема като еталон, мерило, мостра, образец
 • Митническа тарифа представлява списък на митата, които се налагат при осъществяването на внос или износ от дадена митническа територия.
 • Инвестиция e дългосрочно влагане на парични средства или капитал за придобиване на финансови инструменти или други активи. Целта е да се постигне печелившо възвръщане във формата на лихва и повишаване на стойността на инструмента.
 • Реформа (на латински reformo) е преобразование или промяна на определени обществени отношения и процеси към по- благоприятно състояние. Реформата обикновено е свързана с отстраняването на грешки, неправди и злоупотреби, но без промяна на основите на системата.

История

 • Праистория

Търговията произхожда от комуникацията между хората и е била основното им съоръжение още в праисторически времена.

В Средиземноморския регион най-ранния контакт между културите на членовете на вида хомо сапиенс се осъществява главно с помощта на река Дунав още от 35-30,000г. пр. Хр.

 • Древната история
Пазар в Гвадалахара

Търговията съществува през по-голямата част от писаната човешка история. Най-ранните търговци още в древността са Рим и Гърция. Характерна за тях е собствеността върху стоките, които в повечето случаи се произвеждат от собствените им семейства. Търговците са осъществявали различни функции - транспорт, съхранение и продажбени действия. Стоките не са били с особено високо качество и съответно клиентите са нямали доверие на търговците.

Търговията в Средиземно море е развита още от древни времена. Първите сведения за търговци, тръгнали по водите на морето в търсене на пазар за стоките си датират от времето на финикийците, 1200-900 г. пр.н.е.След тях елините, египтяните, персите и римляните също усвоили мореплаването и започнали да търгуват със стоки. В праисторическата епоха средиземно море е била преграда, пречеща да се осъществява връзка между племена и народи, а по-късно се превръща в своеобразна „магистрала“, която улеснява тази връзка и спомага обмяната на култура и опит. Когато римляните усвоили цялото крайбрежие на Средиземно море, те ползвали водите му за пренос на роби, храни и войска дo всички части на империята си.

Богът на търговията в древна Гърция е Хермес, а за римляните Меркурий е бог на търговците. Този ден се отбелязва на 25-ия ден от петия месец.

Падането на Римската империя и следващите Тъмните векове предизвикват нестабилността в Западна Европа и довежда търговската мрежа в западния свят близо до колапс. Но в Африка, Близкия Изток, Индия, Китай и Югоизточна Азия търговията продължава да процъфтява.

 • Средновековието

През Средновековието икономическият център на света е Централна Азия . Доминиращият търговски път между Изтока и Запада е известен още като „Пътя на коприната” от 4-ти до 8-ми век от н.е.

 • Епоха на откриването

Вашку да Гама (на португалски: Vasco da Gama) е роден през 1469 година. Той е известен португалски мореплавател и откривател на морския път до Индия. Експедицията му е следствие от обезпокоението на португалския крал Мануел I, че откритията на Колумб на запад застрашават търговските интереси на Португалия. Важен момент в начинанието на да Гама се указва и плаването на Бартулумеу Диаш, който успява да достигне нос Добра Надежда и установява добри възможности за плаване към Индия. Плаването на да Гама постига големи резултати. В Каликут португалците закупуват подправки и скъпоценни камъни в обмен на португалски стоки и вещи на самите моряци. Търговия с подправки е от голямо икономическо значение и стимулира развитието на епохата на откриването в Европа. Подправките внесени в Европа от Изтока са едни от най-ценните стоки, способни да съперничат дори и на златото.

Значителен доход донасят и пиратските операции на да Гама в Арабско море. От експедицията става ясно, какви огромни изгоди може да донесе за тях непосредствената морска търговия с Индия при възникване на икономическа, политическа и военна организация. Откритият за европейците морски път за Индия е едно от великите събития в историята на световната търговия. До прокопаването на Суецкия канал основната търговска артерия от Европа до страните от Индийския океан и Китай преминава покрай нос Добра Надежда. Португалия, която държи в свои ръце "ключа към източните морета", става силна морска държава през XVI в. Тя успява да завоюва монопола на търговията с Южна и Източна Азия и го удържа близо 90 години – до разгрома на "Непобедимата армада".

През 1776 г. Адам Смит публикува своето съчинение „Богатството на народите”. В него той определя националното богатство като един от главните елементи на политическа икономия. Тъй като разделението на труда е зависимо от размера на пазара, той твърди, че страни, които имат достъп до по-големи пазари ще имат по-добро разделение на труда и по този начин ще станат по-продуктивни.

 • Епохата на Разума

През 1817 г. Дейвид Рикардо и Джеймс Мил в известната теория за сравнителното предимство твърдят, че свободната търговия ще бъде от полза както за индустриално слабите, така и за силните. Господството на свободната търговия се основава предимно на национално предимство в средата на 19 век. Това е, онова изчисление, което показва дали конкретна страна има личен интерес да отвори границите си за вноса.

Джон Стюарт Мил твърди, че страна с монополно влияние върху цените на международния пазар може да манипулира условията на търговията чрез поддържане на определени тарифи. В сценария на зараждащата се промишленост, разработен от Мил, се насърчава теорията, че правителството има "задължение" за защита на младите индустрии, макар и само за времето, което им е необходимо да развият пълния си капацитет.

Голямата депресия (1929-1930) е основна икономическа рецесия. През този период имаше голям спад в търговията и други икономически показатели.

Липсата на свободната търговия се счита от мнозина като основна причина за депресията. По време на Втората световна война, през 1944 г., 45 страни членки подписаха споразумението в Бретън Удс, с цел следвоенна организация на международните парични отношения. Това създаде правила и институции за регулиране на международната политическа икономика на Международния валутен фонд и Международната банка за възстановяване и развитие. Тези организации започна да функционира през 1946 г. През 1947 г. 23 страни се включиха към Общото споразумение за митата и търговията за насърчаване на свободната търговия.

 • Свободната търговия

Свободната търговия напредва още в края на 20 век.

През 1992 Европейският съюз вдигна бариери за вътрешната търговия със стоки и труд.

На 1 Януари 1994 г. Северноамериканското споразумение за свободна търговия (НАФТА) влезе в сила.

През 1994г. става подписването на Окончателния акт от Маракеш и създаването на Световната търговска организация.

На 1 Януари 1995 е създадена Световната търговска организация , за да улесни свободната търговия.

ЕО се трансформира в Европейския съюз. На 1 януари 2002 г. 12-те страни от еврозоната пускат в обръщение евробанкноти и монети. Националните валути се изтеглят от обръщение два месеца по-късно. Оттогава еврото става законно платежно средство за всички банкови операции и операции в брой в еврозоната, в която живеят две трети от населението на ЕС.

През 2005г. Централна Америка подписва споразумение за свободна търговия като включва САЩ и Доминиканската република.

Вижте още

Източници

Външни препратки