Типове процеси за услуги

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
Типове операции, включени в матрицата на услугите – заводи за услуги, цех за услуги, масови услуги и професионални услуги

Матрицата на услугите може да бъде използвана за определяне на различните типове процеси за услуги и различните задачи на управление на операциите. В матрицата са включени четири типа операции за услуги.

Завод за услуги

Заводи за услуги - Услуги, характеризиращи се с ниска степен на взаимодействие и съобразяване с изискванията на клиента заедно с ниска степен на трудоемкост.

Цех за услуги

Цех за услуги - Осигурява високоавтоматизирани услуги с висока степен на съобразяване с изискванията на клиентите и ниска трудоемкост.

Масови услуги

Масови услуги - Услуги, отличаващи се с висока трудоемкост и ниска степен на взаимодействие и съобразяване с изискванията на потребителите. Те използват силно стандартизирани форми за реализация на услуги, масови по своя характер.

Професионални услуги

Професионални услуги - Услуги, осигуряващи висока степен на съобразяване с изискванията на потребителите и много малка степен на автоматизация.

Вижте още

Източници

  • Габровски, К. и др., “Изследване на операциите”, УИ „Стопанство”, С., 1999.
  • Albrecht, K., R. Zemke, “Service America! Doing Business in the New Economy”, Burr Ridge, IL: Irwin Professional Publishing, 1985.
  • Chase, R., N. Aquilano, R. Jacobs, “Operations Management for Competitive Advantage”, 9th ed., Irwin – McGraw-Hill Publishing, 2001.
  • Dotchin, John, and John S. Oakland. "Total Quality Management in Services: Part 1: Understanding and Classifying Services." International Journal of Quality and Reliability Management 11, no. 3, 1994: 9–26.
  • Schmenner, Roger W. "How Can Service Businesses Survive and Prosper?" Sloan Management Review, Spring, 1986, 21–32.
  • Schmenner, Roger W. "Service Businesses and Productivity." Decision Sciences 35, no. 3, 2004: 333–347.
  • Schmenner, Roger W. Service Operations Management. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1995.

Външни препратки