Структурирано интервю

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Стуктурираното интервю е един от най-често използваните методи за събиране на информация. Получаването на информация, която ни интересува, направо от експерт в дадена област е ефективен инструмент за информационно снабдяване във връзка с управлението на всеки бизнес.

Същност

Структурираното интервю е количествен метод за изследване в бизнеса, при който най-често се използват предварително изготвени въпросници (анкетни карти). Всяка анкетна карта съдържа определен брой въпроси, които биват задавани на всички респонденти в изследването по един и същи начин, в същата последователност.

Като метод за изследване в бизнеса, структурираното интервю се използва за изследване на следните области:

 • Бизнес-средата;
 • Финансовия мениджмънт;
 • Организационно поведение и управление на човешките ресурси;
 • Маркетинг и продажби;
 • Информационни системи;
 • Стопански резултати.

Особености

 • Отговорите могат да бъдат обобщени и сравнени както в рамките на различните групи респонденти, така и в различните периоди от проучването;
 • Редът на задаване на въпросите е стандартизиран, т.е. те биват задавани винаги в един и същи контекст;
 • Минимизирано е въздействието на контекста, при което отговорът на съответния въпрос може да зависи от предходните въпроси;
 • Когато структурираното интервю е използвано като качествен метод за изследване, стремежът е към сравняване отговорите на различните фокус групи.

Пример

СИ при подбор на персонал:

Основни въпроси:

 1. Разкажи на кратко за себе си( тук трябва да се обърне внимание: дали формално разказва за своята автобиография или се насочва към тази част, която е подходяща за позицията, за която кандидатства; Излага само основните неща за себе си - квалификация, професионални и лични постижения; говори кратко и ясно; говори спокойно и самоуверено;)
 2. Какво мислите за живота, с какви трудности се сблъсквате и как се справяте?(Пред вас може да са два типа хора- неуверен, песимист, пасивен човек, който не се доверява на другите; кандидат с активна позиция, с желание за успех, готовност за борба и желание за работа с хората)
 3. С какво ви привлече тази позиция?( тук най-често срещаме плахи отговори като: Перспективата да се развивам в голяма компания; или….позитивен отговор като- желанието ми да повиша своята квалификация, да спомогна с опита , който имам към момента за развитието на компанията и нейните бъдещи успехи)
 4. Защо смятате , че сте подходящ за тази длъжност и защо според вас имате преимущество пред другите кандидати?(тук кандидата без излишна скромност трябва да изтъкне своите преимущества и тук да демонстрира способността си да убеждава околните, лошо представилия се кандидат излага слаби аргументи, привеждайки факти от своята биография.)
 5. Какви са силните ви страни?( успешния кандидат би трябвало да посочи качества необходими за позицията и да ги защити, но може да използва и клишета като:общителен, честен и изпълнителен, което показва неговата несигурност)
 6. А слабите ви страни?( в този случай кандидатът ще се опита да опише свои не толкова отрицателни черти , дори положителни като недостатък - работя много;не умея да си почивам на работното място;помагам на другите;)
 7. Защо напуснахте предишната си работа?( Лошият кандидат ще каже, че не са били коректни към него; имал е много конфликти с ръководството и персонала; според него компанията не предлага добра атмосфера; преподчитаният отговор е да се подчертае позитивното от предишната месторабота)
 8. Имате ли други предложения за работа и какви са те?( добрият кандидат би казал, че има и други предложения за работа , но се е спрял именно на тази компания, като изложи аргументите си и ги защити)
 9. Имали ли сте интервю преди това и какво се случи?( важно е да разберете как преминават събеседванията, които се организират от вашите конкуренти и като цяло от другите компании)
 10. Ще повлияе ли на личния ви живот извънредна работа, командировки, работа през почивните дни?( как семейството му би приело евентуални извънработни занимания или командировки и до колко самият кандидат е склонен да се откаже от почивните си дни за благото на компанията)
 11. Как се виждате в близко бъдеще?( колкото по- големи са плановете във времето толкова повече един кандидат разкрива, че той планира, има цели и се стреми да ги постига, когато кандидата няма такива планове за далечното бъдеще, той по-скоро се движи по течението)
 12. С кого може да поговорим относно вашата работа в друга компания?( В този случай кандидата трябва бързо да предостави име за контакт, когато той не е сигурен или не може да предостави такъв бивш ръководител означава, че е несигурен в резултата)
 13. Каква заплата очаквате?(Добрият специалист винаги знае своята цена разчита на висока заплата, тя трябва да бъде и реалистична, съобразена с пазара на труда към момента)
 14. Какви нововъведения бихте направили ако работите за нас?( тук е хубаво кандидата да покаже инициатива и да отговори сдържано на въпроса, но с увереност, че с неговите умения и желания, ще подобри работата на компанията)


Допълнителни въпроси:

 • Имате ли професионални умения , които биха помогнали на работата ви?
 • Как се стремите да повишите професионалната си квалификация?
 • С какво обичате да се занимавате в свободното си време?
 • В какъв срок може да постъпите на работа при нас?
 • Как описвате характера си?
 • За какво са ви критикували последно?
 • Обичате да се съгласявате или да спорите и защо?
 • Опишете идеалния ръководител
 • Как бихте се описали с три прилагателни?
 • Използвате ли похвати да ръководите хората около вас?
 • Как бихте постъпили , ако ваш колега злоупотребява с финанси на компанията?
 • Разкажете ситуация, при която не сте постигнали успех ? и защо?
 • Имате ли въпроси към нас?

Вижте още

Източници

 • „Задание по дисциплината „Метрика на предприятието“ – Гл. ас. Ангел Марчев, мл.
 • „Ключ к власти” – Колесников А.Н., Москва 1999г.

Външни препратки