Структура на персонала

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Могат да се обособят няколко вида структура на персонала.

Спрямо функциите

Структурата на персонала е съотношението между различните категории персонал от гледна точка на функциите, които изпълнява:

  • на професиите
  • на специалностите
  • на квалификациите.

Спрямо показателя

В зависимост от показателя, по който ще бъде разглеждана структурата на едно предприятие, тя може да бъде:

  • Функционална - тя отразява съотношението между отделните категории персонал (работници, специалисти, ръководни кадри и т.н.)
  • Професионална - показва съотношението между отделните професии и специалности на заетите във фирмата.
  • Квалификационна - тя характеризира относителния дял на различните квалификационни групи в рамките на общо заетите и на заетите по отделни специалности.
  • Възрастова структура - това е относителният дял на отделна възрастова група в общия обем на персонала (групировката по възраст е : до 16 години; 17-19 години; 20-24 години; 25-34 години; 35-44 години; 45-54 години; 55-59 години; 60 и повече години).
  • Полова структура - това е съотношението между мъже и жени в персонала, която зависи от предмета на дейност, особеностите на производствения процес и др.
  • Професионална характеристика - професионалната характеристика на специалисти и работници в редица предприятия не съответства на наличните работни места.Обикновено квалификацията на работниците е по- ниска от изискванията за работните места, но има и обратни случаи.

Вижте още

Източници

Външни препратки