Стратегии за пазарно проучване

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Използват се три вида стратегии.

Формулативна

Формулативна – чрез изследванията се цели да се формулират проблеми, хипотези, по-конкретни цели и задачи. Следователно част от изследванията на пазара, които имат формулативна стратегия са не да решат проблемите в момента, а да се формулират бъдещите проблеми, хипотези, задачи, очаквани резултати. Целта е да се види дали настоящата дейност е перспективна в бъдеще, какви проблеми биха възникнали, какви са начините за решаването им.

Дестриктивна

Дестриктивна – на базата на формулирани проблеми, цели и задачи се прави едно комплексно задълбочено проучване, за да се разкрие състоянието, развитието, тенденциите, причинно-следствената връзка. Те са важна част от проучванията, за да се направи по-задълбочен количествен, качествен анализ и анализ на вътрешните фактори.

Експериментална

Експериментална – осъществява се на базата на експеримент - цели да разкрие количественото влияние на факторите, да докаже определени състояния и взаимовръзки. Експериментът изисква определени условия, честота на връзките, той е по-труден. Всички изследвания се основават на данни, които биват първични и вторични. Първични са данни, получени в момента за изследването като анкети и различни методи. Вторични - които са събрани по друг повод и на друго място - в статистика, агенции, министерства. Те се групират и се представят в таблици, диаграми и пр. в маркетинговите изследвания. В икономическите изследвания съществуват различия в определенията. Първичните са събрани и обобщени на базата на реални фирми, обекти, които се публикуват в статистиката. Вторичните данни са получани в резултат на обработка на първични данни. В икономическите изследвания първичните данни са за ресурси, разходи, работна заплата, а вторичните данни са обработени и съпоставени с първичните данни.

Във връзка с използването на данните трябва да се следят следните обстоятелства: дали данните са представителни; дали са пълни или репрезентативни; подходящи ли са данните (трябва да се знае с какава цел са събирани и коя организация ги е събирала); каква методология е приложена при събирането на данните. Когато изследванията са направени на базата на първични данни трябва да се знае чрез какви методи са събрани.

Вижте още

Източници

  • Котлър, Ф., Котлър за маркетинга: как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. „Класика и стил“, 2000
  • Mercer, D., Marketing Strategy: the Challenges of the External Environment, Penguin Books, 1998.
  • Димитър Атанасов Шопов, Лалко Стойчев Дулевски, Любомир Минчев Стефанов, Марин Александров Паунов, Христо Георгиев Малешков, Изследване на пазара на труда и на индустриалните отношения в България след 1990 година
  • Ръков. проект Николай Щерев, Изследване на пазарната ориентация на български индустриални фирми
  • Науч. рък. Димитър Шопов, Изследвания на пазара на труда и индустриалните отношения в България след 1990 година

Външни препратки