Стока

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

В икономиката стоката е нещо, което е предназначено за задоволяване на някои нужди и желания на потребителя и по този начин носи икономическа полезност.

Същност

Въпреки че в икономическата теория всички продукти се считат за материални, в реалния свят, някои класове стоки, като например информацията, може да съществуват в нематериална форма. Например, наред с други стоки ябълката е материален предмет, докато новините принадлежат към нематериален клас стоки и могат да бъдат възприемани само с помощта на инструменти като печат, компютър или емисия.

Стоките могат да бъдат предназначени за консумация, оборудване, обзавеждане, или експлоатация. Артикулите се констрастират с услугите, които са нематериални стоки.

Стоките могат директно или косвено да повишат или намалят тяхната полза и могат да бъдат описани като имащи пределна полезност. Някои неща са полезни, но не достатъчно оскъдни да имат парична стойност, като атмосферата на Земята, те са посочени като „безплатни стоки“.

В икономиката, лошото е обратното на дадена стока. В крайна сметка, независимо дали даден обект има добър или лош, зависи от всеки отделен потребител и следователно, че е важно да се осъзнае, че не всичко стоки са добри през цялото реме и не всички стоки са стоки за всички хора.

Стоките са в състояние да бъдат физически доставени на потребителя. Стоки, които са икономически нематериани активи могат да бъдат съхранявани само като доставени, консумирани чрез медии. Стоките, материални и нематериални активи, могат да включват прехвърляне на собствеността на продукта до потребителя. Услуги, които обикнобено не включват прехвърляне на собствеността на самата услуга, но може да включват прехвърляне на собствеността на стоки, разработени от доставчик на услуги в хода на услугата.

Например, разпространението на електрическа енергия между потребителите е услуга, предоставяна от електрическа компания за комунални услуги. Тази услуга може да преодоляна само чрез консумация на електрическа енергия, която е на разположение в различни напрежения и в този случай, е икономическата стока, произведена от електрическата компания за комунални услуги.

Докато услугата (а именно разпределение на електрическа енергия) е процес, който остава в своята цялост в собствеността на електрическите доставчици на услуги, стоки (а именно електрическа енергия) е обект на прехвърляне на собствеността. Потребителят става собственик на електрическата енегия чрез покупка и може да го използва за законни цели, точко като всяка друга стока.

Вижте още

Източници

Външни препратки