Стандартизация

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Стандартизацията е процес на разработване и съгласуване на технически стандарти.

Същност

Стандарт е документ, създаден чрез консенсус и одобрен от признат орган за стандартизация, който определя количествени и/или качествени характеристики (показатели), на които трябва да отговаря дадена стока, услуга или процес.

Някои стандарти са задължителни, а други са доброволни. Доброволните стандарти са на разположение, ако някой избере да ги използва. Някои от тях са де факто стандарт de facto standard, който означава норма или изискване, която е неформална, но има доминиращо положение. Друг стандарт е де юре de jure, който съдържа формалните правни изисквания.

Официални организации по стандартизация, като например Международната организация по стандартизация (ISO) или на Американския национален институт по стандартизация (ANSI), са независими от производителите на стоки, за които публикуват стандарти.Съществува и български институт за стандартизация (БИС) в които членуват всички заинтересовани от дейността по стандартизация фирми, организации и институции.

В социалните науки, включително икономиката, идеята за стандартизация е близо до решение за проблема с координацията, ситуация, в която всички страни могат да реализират печалби взаимно, но само чрез взаимно съгласувани решения.

Приложение

Наличието на публикувания стандарт не означава непременно, че той е полезен или правилен.Това ,че даден елемент носи стандартен номер само по себе си не показва ,че стоката е пригодна за някаква специална употреба.Съответните институции като: (строителен контрол,правителство, промишлеността и др.) имат отговорността да разгледат стандартите и да определят точното използване на тези стоки/услуги. Стандартизация бива предлагана най-вече когато компаниите пускат нови продукти на пазара.

Нужна е съвместимост за да бъдат продуктите успешни.Повечето от новите устройства например имат USB или Ethernet изходи (видове свръзки).Това позволява на потребителите да използват новите продукти с това което вече притежават като техника.

В контекста на социалната критика и социалните науки

В контекста на социалната критика и социалните науки стандартизацията често се свързва с процеса на създаване на различни видове стандарти с цел подобряване на ефикасността върху управлението на хората и взаимодействието с тях като например: формализирането на съдебното производство в съда и определяне на единни критерии за диагностициране на психично заболяване.В този смисъл стандартизацията се обсъжда ,като синоним на такива мащабни социални промени като: модернизация, бюрократизация, хомогенизация, и централизацията на обществото.

В контекста на обмен на обмен на бизнес информация

В контекста на обмен на обмен на бизнес информация стандартизацията се отнася до процеса на разработване на заменяеми стандарти изискващи специфичен подход.Тези стандарти. Тези стандарти обикновено се изготвят в доброволчески организации във вид на консенсусни стандарти например: Организацията на обединените нации Центъра за улесняване на търговията и електронния бизнес (UN/ CEFACT), на World Wide Web Consortium W3C, и Организацията за развитие на стандартите за структурирана информация (OASIS).

В контекста на обслужване на клиенти

В контекста на обслужване на клиентите, стандартизация се отнася до процеса на разработване на международен стандарт, който дава възможност на организациите да фокусират вниманието си върху постигането на високи постижения в обслужването на клиентите, като в същото време осигурява признание на успеха чрез 3-та организация като например: British Standards Institution (BSI). Международният стандарт за обслужване на клиенти (TICSS) е разработен от Международния институт за Обслужване на клиенти институт (TICSI) с цел да се направи в основата световен стандарт на обслужване на клиентите. Този стандарт има статут на независим стандарт, управлявани от Международния институт за обслужване на клиенти.

Вижте още

Източници

  • Obtining Standarts, The Configuration Management Resource Guide.
  • Murphy, C. N., & Yates, J. (2008). The International Organization for Standardization (ISO) : Global Governance Through Voluntary Consensus. New York: Routledge.
  • Интернет-страницата на БИС
  • Langenberg, T. (2005). Standardization and Expectations. Germany: Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG.
  • Официална страница на ISO
  • Dickson, E. W., Singh, S., Cheung, D. S., Wyatt, C. C., & Nugent, A. S. (2008). Application of Lean Manufacturing Techniques in the Emergency Department. Journal of Emergency Medicine, 37, 177-182.

Външни препратки