Списък на пренасочванията

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

Преглед (предишни 50 | следващи 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. ERP система →‎ Управленска информационна система
 2. PERT анализ →‎ Техника за преглед и оценка на програми
 3. АД →‎ Акционерно дружество
 4. Администратор на приложението →‎ ERP-мениджър
 5. Анализ на конкурентната ситуация в отрасъла →‎ Модел на петте сили
 6. Анализ на несъответствието →‎ GAP анализ
 7. Анкета →‎ Анкетно проучване
 8. БВП →‎ Брутен вътрешен продукт
 9. БНБ →‎ Българска народна банка
 10. Борса →‎ Фондова борса
 11. Брейнсторминг →‎ Мозъчна атака
 12. Вземане на решение →‎ Дърво на решенията
 13. Външна среда →‎ Обкръжаваща среда
 14. Въпросник за интервю →‎ Въпросник за анкетно проучване
 15. Годишно планиране →‎ Агрегатно планиране
 16. ДЦК →‎ Държавни ценни книжа
 17. Диаграма на Ишикава →‎ Диаграма причина-следствие
 18. Диаграма рибена кост →‎ Диаграма причина-следствие
 19. Диференциация →‎ Стратегия на диференциация
 20. Дружество с ограничена отговорност →‎ ООД
 21. Държавна банка →‎ Българска народна банка
 22. Едноличен търговец →‎ ЕТ
 23. Еднолично дружество с ограничена отговорност →‎ ЕООД
 24. Експеримент →‎ Експериментално изследване
 25. Загуба →‎ Видове загуба в икономиката
 26. Задача →‎ Видове задачи
 27. Заем →‎ Кредит
 28. Закон на Ашби →‎ Закон за необходимото разнообразие
 29. Игра →‎ Делови игри
 30. Интегрирана система за управление на бизнеса →‎ Управленска информационна система
 31. КД →‎ Командитно дружество
 32. КДА →‎ Командитно дружество с акции
 33. Компания →‎ Организация
 34. Компютърен модел →‎ Компютърна симулация
 35. Контент анализ →‎ Анализ на съдържанието
 36. Корелационна диаграма →‎ Диаграма на разсейване
 37. Котиране →‎ Борсова котировка
 38. Критерий на абсолютния оптимизъм →‎ Оптимистичен критерий
 39. Матрица на Бостънската консултантска група →‎ Матрица ръст към дял
 40. Матрица на вектора за растеж →‎ Матрица на Ансоф
 41. Матрица на портфейл анализа →‎ Матрица ръст към дял
 42. Матрица продукт-пазар →‎ Матрица на Ансоф
 43. Модел за вземане на решение →‎ Дърво на решенията
 44. Модел на Врум-Йетън-Яго →‎ Дърво на решенията
 45. Модел на противоречието →‎ GAP анализ
 46. Моделиране →‎ Имитационно моделиране
 47. Мрежа за продуктово пазарно развитие →‎ Матрица на Ансоф
 48. Научен метод →‎ Етапи на научния метод в управлението
 49. Нискотарифна стратегия →‎ Стратегия на ниската цена
 50. Обучение →‎ Учене

Преглед (предишни 50 | следващи 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).