Сливане

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
Сливане

Сливане е комбинирането на две или повече предприятия в едно, чрез закупуване придобиване или обединяване на интереси.

Същност

Сливанията и придобиванията, на английски език M&A (Mergers and Acquisitions ) са израз на корпоративната стратегия, финанси и управление свързани с купуване, продаване и комбинация на различни компании и подобни обекти, които помагат на предприятията бързо да израстват в сектора си, региона или в нова сфера и локация без съществено създаване на филиал, друг обект или джоинт венчър /разрастване на предприятие чрез въвличане на нов собственик с капиталите му/.Определянето на разликата между вливания и придобивания е размазано в различни случаи, по специално в определяне на крайния ефект на икономическия резултат и все пак в отделни случаи тя може да се наблюдава. Сливането е поглъщане на една фирма от друга фирма. Придобиващата фирма запазва своето име и идентичност и придобива всички активи и задължения на придобиваната фирма. След придобиването придобитата фирма е сходна със сливането с тази разлика, че се създава изцяло нова фирма, а двете фирми преустановяват правното си съществуване и стават част от новата фирма. Недостатък на сливането е, че то трябва да бъде одобрено чрез гласуване от акционерите и на двете фирми.

Цели

Merger wallpaper

Основна причина за сливанията е да се увеличи стойността на бизнеса и възвръщаемостта за собствениците чрез създаването или поддържането на постоянно конкурентно предимство. Това може да се постигне чрез осигуряване на:

  • икономии от мащаба или обхвата
  • лидерска позиция на пазара под формата на контрол върху даден дистрибутор или доставчик, или чрез консолидиране на неизползвания производствен капацитет, или частна собственост или достъп до изключителни умения и способности на определени ръководни кадри.
  • Освен това купувачът може да спечели допълнително предимство, ако е в състояние да осигури на придобитата фирма добри управленски умения, за да максимизира печалбата от сливането.

Контрол

Сливанията могат да възпрепятстват или нарушат конкуренцията чрез създаване или засилване на пазарната мощ на предприятията. Това на свой ред може да доведе до повишаване на цените за потребителите, намаляване на избора и възпрепястване на иновациите.Ако годишният оборот на сливащите се компании надвишава определени прагове (като процент от общите и европейските продажби), Европейската комисия трябва да бъде уведомена, за да може да анализира ефекта от сливането върху конкуренцията. Със сливанията на фирми с по-малък годишен оборот се занимават националните органи по конкуренция.Правилата за сливанията важат за всички предприятия, развиващи бизнес в ЕС, независимо дали са със седалище в Съюза или извън него.

Вижте още

Източници

Външни препратки