Слаби сигнали

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Слаб сигнал е непълна, с някаква вероятност, информация за бъдещо събитие в сферата на технологията, конкуренцията, пазарите, на основата на което, в настоящия момент трябва да се вземат решения, свързани с инвестиции.

Същност

Техническите индикатори ни позволяват да открием трендовете и момента на тяхното изменение. Един от проблемите на индикаторите се състои в това, че те си противоречат един на надруг. Някои работят по-добре при наличието на тренд, а други – при спокоен пазар. Някои по-добре откриват точките на обръщане, а други по-добре откриват тренда. Не бива да очакваме, че индикаторите ще ни осигурят 100% достоверност. Ако индикаторите се използват адекватно - трендовите индикатори за откриване на тренд, а осцилаторните индикатори за откриване на точките на обръщане в канала, то много приблизително може да се каже, че практическата достоверност е около или малко повече от 70%. Това означава, че ако въз основа на даден индикатор сключим 100 сделки, то 70 сделки ще бъдат печеливши, а останалите 30 губещи в резултат на неверните сигнали, които е излъчил индикатора. Трябва добре да познаваме сигналите, които излъчва определен индикатор. Те са обикновено три типа.Силни, които трябва неотклонно да следваме, умерени, които трябва да се потвърдят и от други сигнали и слаби, които служат като предупреждение. Слаб сигнал е непълна, с някаква вероятност, информация за бъдещо събитие в сферата на технологията, конкуренцията, пазарите, на основата на което, в настоящия момент трябва да се вземат решения, свързани с инвестиции.

Слабите сигнали трябва да помогнат на фирмата, когато след време сигнала стане силен, тя да бъде първа на пазара. Това е рисково управление.За всеки един от тях трябва да имаме точно и еднозначно действие, което да извършим незабавно след получаване на съответния сигнал:

  • Получаваме силен сигнал от трендови индикатор, че се развива възходящ тренд. Действие: купуваме незабавно.
  • Получаваме умерен сигнал от трендови индикатор, че се развива възходящ тренд. Действие: проверяваме с друг също трендови индикатор. Ако сигнала се потвърди купуваме незабавно. Ако сигнала не се потвърди – изчакваме.
  • Получаваме слаб сигнал от трендови индикатор, че се развива възходящ тренд. Действие: този сигнал ни предупреждава внимателно да наблюдаваме пазара, тъй като е възможно скоро да се развие силен тренд, чието начало не трябва да изпускаме. Изчакваме като следим пазара.

При изключително високата нестабилност на средата в условията на глобализацията се появява необходимост да се подготвят решения на проблемите още тогава, когато от външната среда постъпват така наречените слаби сигнали. Проблемите, които се формулират при наблюдение на външната обстановка, са осигурени нееднакво с информация. Едните са толкова очевидни и конкретни, че публичната организация е в състояние да даде оценка на тяхната значимост и да предприеме съответни мерки за тяхното решаване. Това са проблеми, определяни като силни сигнали. За други проблеми се знае само по слаби сигнали – ранни и неточни признаци за настъпване на важни събития. Такива слаби сигнали с времето укрепват и се превръщат в силни. Сигналът може да не стане силен, ако е чут грешно. Управлението по слаби сигнали изисква добре организирано наблюдение, чувствително към предупреждаващи сигнали от средата.

Вижте още

Източници

Външни препратки