Система

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
sistema.
Система.

Система се нарича множество от обекти и връзки между тях, които се разглеждат като едно цяло. Една връзка може да свързва два или повече обекта. Тя може да бъде информационна, материална или енергийна. Съвкупността от връзките определя структурата на системата.

Същност

primer za sistema.
Пример за система.
obobshten model za sistema.
Обобщен модел на система.

Системата е органично единство на множество елементи, намиращи се в отношение или връзка и съвместно реализиращи определен процес.

Съгласно общата теория на системите всеки реален обект може да се разглежда като система, когато удовлетворя изискванията за система. Обектът се превръща в система, когато се разглежда с някаква конкретна цел. През ХХ век беше осъзнато, че всеки обект принадлежи на някаква система от обекти и притежава в рамките на тази система определен смисъл и носи някаква информация.

История

Понятието "система" ( организъм, строй, съюз - цяло, съставено от части) възниква в Древна Гърция преди около 2000 години. Древните учени (Аристотел, Демокрит, Декарт, Платон и други) разглеждат сложните тела, процеси и представи за света като съставени от различни системи.

Развитието на астрономията ( КоперникГалилейНютон и други) води до представата за света като сбор от системи и до изясняване на категории от типа "предмет и свойства", "цяло и част", " субстанция и атрибути", "сходство и различие" и др.

Вижте още

Източници

  • Любомир и др. Огнянов, Научен комунизъм.Уч.за звената от висш.степен на системата на парт.просвета
  • Мирослав Неделчев, Корпоративно управление в банковата система
  • Румяна Нейкова, Софроний Дилков, Контролът в системата на управление на икономиката
  • Тодор Ив. Тодоров, Теодора Георгиева, Система на националните сметки

Външни препратки