Симулационен език

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Избор на софтуер за компютърна симулация се обуславя от термина симулационен език, който може да се интерпретира с АБ-то на компютърните изследвания.

Същност

Определянето на подходящ софтуер като инструмент на изследването е на основа на резултатите обобщени в Таблицата по-долу. От данните в Таблицата можем да заключим, че по критерий “новост” и “универсалност” най-подходящи са симулационните езици SIMAN и SLAM II.

При компютърна симулация на логистични задачи успешно се прилага и DOSIMIS-3. Значителен брой изследвания се занимават със симулиране на работата на поточни линии - автоматизирани и неавтоматизирани.

Някои от тях са разработени за големи индустриални концерни и моделите са толкова удачни, че резултатите от симулацията се приемат като правила. Примери са дадени в литературата. Използвани са езици за програмиране - GERT и GPSS като се отчита, че GERT e подходящ за целите на производствения контрол и други производствени ситуации Симулацията е по-полезен инструмент при симулиране на производствени и транспортни системи - добавяне и сменяне на местата на събиратели, промяна в средното време за смяна на инструмента.

За това са спомогнали и езици за симулиране като SLAM II, SIMAN, SEE WHY I и нови версии на GPSS. Анимационните възможности позволяват по-ясно да се визуализира работата на АК и да се изследват сложни системи - асинхронни транспортни системи, монтажни клетки, гъвкави производствени системи и други, които са прекалено сложни за аналитично математическо описание.

Sez.jpg

Вижте още

Източници

Външни препратки