Седловинна точка

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Понятието седловинна точна (на английски saddle point) най-често се свързва със стратегиите в управлението на риска и различните модели при вземане на управленски решения.

Същност

Понятието седловинна точка се среща в моделите за количествен анализ на кризи и конфликти, а още по-тясно е свързано с теорията на игрите, насочени към моделиране на конфликтни ситуации, в които участват две или повече страни (играчи). Играта е равна на конфликтна ситуация. Седловинна точка се образува при игра на две лица с нулева сума (на английски two-person zero-sum game), която може да се представи като конфликтна ситуация между конкурентни фирми по повод разпределение на пазара.

Ако винаги един от играчите А избира един и същи ход Аа, за другия играч B най-изгодният изход се оказва винаги Bb, то комбинацията от максиминната (игрова стратегия, която предполага търсене на алтернатива, осигуряваща на играч А максимален резултат измежду минималните възможни при отделните ходове на B, независимо от избраната стратегия на B) и минимаксната (стратегия, при която играч B търси алтернатива осигуряваща му минимален резултат измежду максималните възможни, печалба за А, получени при отделни ходове на А независимо от избраната стратегия от А) стратегия на двамата играчи образува равновесна двойна стратегия. Седловинната (равновесна) точка е точка, в която резултатът от максиминната и минимаксната стратегия на един играч А съвпада с резултата от минимаксната стратегия на другия играч B. Това следва да е онази стойност, която е най-малката в своя ред и същевременно най-голямата в своята колона. Не винаги обаче в една игра има седловинна точка, но е възможно да има повече от една такава точка.

Вижте още

Източници

  • доц. д-р Матилда Александрова, Управленски решения и риск, издателство Авангард Прима
  • Christopher B. Barry, John W. Peavy, Mauricio Rodriguez, Emerging Stock Markets : Risk, Return and Performance
  • Joel Bessis, Risk Management in Banking 2007 John Wiley & Sons
  • Ian Bremmer, Preston Keat, The Fat Tail : The Power of Political Knowledge for Strategic Investing
  • Charlotte H. Brink, Measuring Political Risk
  • Ървин Н. Глейм, CIA Review : Ч. 1
  • Paul M. Collier, Anthony J. Berry, Gary T. Burke, Risk and Management Accounting: Best Practice Guidelines for Enterprise-wide Internal Control Procedures
  • Michel Crouhy, Dan Galai, Robert Mark, The Essentials of Risk Management

Външни препратки