Сегментиране на пазара

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
Spaz.jpg

Сегментирането на пазара е процес, дейност по разделяне на пазара на части, по определени критерии, принципи.

Същност

Групата купувачи,обединени по някакъв критерий се наричат пазарен сегмент.Във всеки един сегмент потребителните единици или пазарните елементи са вътрешно хомогенни и външно хетерогенни – разнородни по избрания признак.

  • Избор на целеви пазари - Първоначално сегментацията на пазара е възприемана като групиране на потребителите на дадени части на пазара.
  • Сегмент – съвкупност от потребители, които реагират по приблизително еднакъв начин на определена комбинация от маркетингови въздействия. За всеки сегмент се разработва отделна, конкретна маркетингова комбинация
  • Релевантен пазар – всички потенциални потребители, които ще бъдат обект на сегментиране. На сегментиране подлежи не целия, а релевантния пазар – към него фирмата се ориентира да работи в стратегически план. ‘’Ниша’’ – част от сегмента или целия сегмент.

В широк аспект сегментацията е стратегия на поведение на производителя или посредника на пазара, определяна въз основа на анализираните от него сегменти. Това означава, че производителите и потребителите на една и съща част от пазара проявяват еднакви или подобни закономерности в поведението си относно даден продукт в определен период от време. Именно тази еднородност в поведението им формира и съответните части на пазара, наречени сегменти. В тесен смисъл сегментацията на пазара може да се разглежда като специфичен метод на маркетингов статистически анализ, осигуряващ определено равнище на формиране и поддържане на дялове от пазара.

Вижте още

Източници

  • Банчев, П., Маркетинг, 3-то преработено издание, АИ “Ценов”, Свищов, 2006г.
  • Желев, С., Маркетингови изследвания за маркетингови решения, София, 2000г.
  • Котлър, Ф. и колектив, Еволюцията на маркетинга – нов подход към печалбата, ръста и обновяването, Класика и стил, София, 2003г.

Външни препратки