Сделка

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Сделка e взаимен договор за изпълнение на нещо (напр. покупко-продажба и др.).

Същност

Сделката е действие, предприемано от юридически или физически лица по прекратяване или изменение на свои граждански права и задължения. Сделката предполага съгласие между два и повече субекта за покупко-продажба, съвместно производство, кредитиране, предоставяне на право на собственост, ценни книги, пари, и други видове търговски и икономически взаимоотношения. Сделката е съпроводена от съставяне на писмен или устен договор. Като правило, сделка та предполага получаването на изгода от всички участващи в нея страни. Сделката придава на съществуващите граждански отношения нови форми.

Особености

Форми на сделката:

 • Устна
 • Писмена(проста)
 • Нотариална

Съществуват много разновидности сделки , в зависимост от:

 • Целта
 • Обекта
 • броя участници
 • обема на предприетите действия
 • мястото на сключване
 • юридически и финансови гаранти и много други параметри.

Съществуват сделки с един- единствен участник (едностранни), например предоставяне, дарение или завещание .

Сделката се счита за действителна, ако удовлетворява следващите условия:

 • сключва се от право и дееспособни участници,
 • по съдържание не противоречи на закона,
 • волеизявленията на волята на участниците в сделката съвпадат.

За сделки се признават действията на гражданите и юридическите лица, насочени към установяван, изменение или прекратяване на граждански права и задължения.

Сделката е акт на осъзнати, целенасочени и волеви действия на физическите и юридическите лица, с които се цели постигането на определени правни последствия.

Вижте още

Източници

Външни препратки