Риск

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Понятието “риск” (от латинската дума risico - “опасност”, “несигурност”) е решение, начинание или постъпка, резултатът от които е неизвестен.

Същност

Априорно, в повечето тълкувания, се разглежда негативната страна на риска, като възможност за настъпване на вреда или загуба. Позитивните аспекти се откриват в тълкуванието на риска като “шанс” или възможност за печалба. Рискът е неизбежен по своя характер и засяга всички сфери на съзнателната и несъзнателната човешка дейност. Практически всяко действие (а и бездействие) е свързано с поемането на някакъв риск. Поради тази своя всеобхватност и многоаспектност, а и поради разнопосочността на неговото проявление, рискът се явява сложен феномен, който подлежи на различни дефиниции.

Вижте още

Източници

  • Александрова, М., “Управленски решения и риск”, изд. Авангард Прима, София, 2009; ISBN 978-954-323-606-0
  • Николова, Н., “Принципи на корпоративните финанси”, изд. Сиела, София, 2100; ISBN 978-954-28-0741-4
  • Mill, J.S., Principles of Political Economy with Some of Their Applications to Social Philosophy, Oxford University Press, 1954
  • Jorion, P., Financial Risk Manager Handbook, Wiley; ISBN 047-047-961-2
  • Марчев, А., Мирчев, М., Шереметов, Г., Марчев-младши, А., Курс лекции и семинарни занимания “Основи на управлениетo I и II”, УННС, София, 2009-2010
  • Александрова, М., Марчев-младши, А., Курс лекции и семинарни занимания “Управленски решения и риск”, УННС, София, 2010

Външни препратки