Ресурс

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Ресурсът е средство, богатство или възможност. Може да се разглежда по много начини, като природен ресурс, като човешки ресурси, туристически ресурс, ресурс в икономиката и други.

Същност

Planirane na resursite.
Планиране на ресурсите

От икономическа гледна точка ресурси са не само хората, но и техния труд, природните ресурси, технологичните и информационните ресурси, финансовите ресурси. Дейността на предприятието представлява възможността за превръщането на всиките ресурси в определен икономически продукт.Всички ресурси предназначени за икономическата дейност на предприятието представляват производствения му капитал.Той е 2 вида-паричен и физически.Всички средства вложени в производството за бъдещи периоди се разглеждат като инвестиции или капиталовложения.Инвестициите могат да са в различна форма , а капиталовложенията са главно в парична форма.

За успешното управление на една организация е нужно качествено управление на нейните ресурси. Планирането на ресурсите на предприятието е система, която обработва данните в зависимост от нуждите на организацията.(например финансите, човешките ресурси,маркетинга).Този подход (на английски]: Enterprise Resource Planning, ERP) позволява ефективното и ефикасно управление на всички ресурси.

Вижте още

Източници

Външни препратки