Разход

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Значението на думата „разход” в тълковния речник е материално средство, парични средства които се дават за издръжка или за поддържане на нещо. „Разход” също бива това което се изразходва и употребява.

Същност

Лудвиг фон Мизес който е роден в австрия а след това получава американско гражданство е един от най-именитите и известни икономисти. Той също е философ, писател либерал и използва думата или понятието „разход” в смисала на „алтернативната цена” или на английски “opportunity cost”.

„Разходът” според Мизес бива стоиността на това, което всеки един от нас губи във времето, харчим или похарчваме. Интересна статистика показва, че хората по целия свят харчат или похарчват повече, отколкото имат. Хората харчат своите пари когато правят своят избор за това какво искат на придобият или когато искаме да извършим дадено нещо което е свързано с пари.

Под „алтернатива цена” най-често се разбира най-добрата, най-вероятната или най-очевидната друга полза, която би могла да се случи, но в крайна сметка не се случва в следствие на направения от хората избор. Затова на български истинския превод на този израз „алтернативна цена” е „пропуснатата възможност”. С „пропуснатата възможност” най-често ние обозначаваме същинската полза, която ние хората пожертваме за постигането на определените от нас цели. В икономиката и икономическия начин на мислене на хората именно това е основния и истински смисал на думата „разход”. Според Лудвиг фон Мизес същинското определение на икономиката като наука е това, което всеки от нас губи, когато печелим и за това, което печелим, когато ние губим.

Вижте още

Източници

  • Камелия Димитрова Савова, Съвременни подходи за счетоводно отчитане на приходите и разходите в публичния сектор
  • Ръков. проект Светла Бонева, Сближаване на българската икономика с европейската - разходи и ползи за България

Външни препратки