Работна заплата

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Работната заплата е възнаграждението, което получава всеки, участващ в работния процес и икономиката на даден регион. Тя се определя за база правомощия, степен на труда, минимална работна заплата за страната и др.

Същност

Независимо от дадените определения за работна заплата, тя най-вече се състои от минимален и максимален праг. За да се определи равнището и динамиката на работната заплата, всяко предприятие трябва да разполага със специфични механизми за определяне и изменение на:

  • минималната работна заплата за предприятието;
  • основната заплата за отделните длъжности;
  • допълнителните трудови възнаграждения;
  • работната заплата в съответствие с положения труд;
  • работната заплата вследствие на инфлация.

Минималната работна заплата е най-ниското трудово възнаграждение за положения труд или за постигнатите резултати, определена в закон, нормативен акт на Правителството, споразумение, колективен трудов договор и трудов договор. Тя се определя за страната, за отделните отрасли, региони и предприятия. За да се разработи конкретен механизъм за определянето и изменението на минималната работна заплата е необходимо да се вземат под внимание следните фактори:

  • определяне на случаите, когато се променя тя;
  • определяне на индикаторите за изменение;
  • определяне на переодичността за промяна;
  • определяне на обстоятелствата, които ще се отчитат при промяната;
  • определяне на процедурите за постигането на по-горните фактори.

Вижте още

Източници

Външни препратки