Публичен разход

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
Пари

Публичните разходи могат да се разделят най-общо на две групи: преразпределение и създаване на "обществени блага". Създаването на обществени блага също съдържа значителна доза трансфер на доход, но поне на книга всички граждани имат достъп и могат да се окажат ползватели.

Същност

Държавните разходи могат да се приемат като цена за удобства, които държавата предоставя на населението. Цената на тези "удобства" се определя от редица фактори, които могат да се класифицират като външни и вътрешни.

Към външните фактори спадат заплаха от войни, равнище на технологиите във военната индустрия, инфраструктура, наука, здравеопазване и други.

При вътрешните фактори главно условие е ефективността на пазарното стопанство и публичният сектор в държавата. При нормално функционираща икономика и национално богатство, позволяващи покриването на всички разумни разходи, техният дял от брутния продукт е логично да расте.

Основания за увеличаване:

 • Урбанизацията и индустриализацията, водещи до заплаха от изчерпване на някои природни богатства (гори, води, екологично натоварване в някои региони;
 • Наложителни разходи за научни изследвания - нови болести (СПИН) и космически изследвания;
 • Природни бедствия в резултат на индустриализацията - наводнения, урагани, индустриални аварии и др.;
 • Социалната политика - бедност и инвалидност;
 • Образование;
 • Инфраструктура.

При определяне обема и структурата на публичните разходи следва да се прилагат няколко основни принципа, а именно:

 • те да допринасят обществена полза;
 • да се определят по критерии, утвърдени в дългосрочна стратегия за национално и регионално развитие;
 • да се осигури растяща ефективност;
 • да не се отнема възможността за разширено възпроизводство на стопанските субекти;
 • да се насочва приоритетно към създаване на възможности за развитие вместо към консумативно потребление (борбата с безработицата).

Вижте още

Източници

Външни препратки