Проучване

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Проучването е акт на търсене на ресурси и информация.

Същност

Научноизследователска дейност извършвана системно за да се увеличи обемът на знания за културата, обществото икономиката, както и за използването на този запас за напредъка на човечеството. Основните цели на проучванията са документация, откритие, тълкуване, или изследване и разработване на методи и системи за напредъка на човешкото познание. Изследвания могат да бъдат разделени в различни класификации в съответствие с техните академични и приложни дисциплини. Има няколко форми на изследователска дейност: научни, хуманитарни,художествени, икономически,социални,бизнес и др.

Изследванията са определени в редица различни начин. В най-широкия смисъл на думата, определението на научните изследвания включва всяко събиране на данни, информация и факти за напредъка на знанието.

Друго определение на научните изследвания се дава от Creswell, който гласи - "Научноизследователската дейност е процес на стъпките, използвани за събиране и анализиране на информация, за да се увеличи нашето разбиране на дадена тема или проблем". Тя се състои от три стъпки: Представяне на въпрос, събиране на данни, за да се отговори на въпроса, както и да се представи отговор на този въпрос.

Вижте още

Източници

Външни препратки