Променлива в програмирането

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

В областта на програмирането, променливата (variable), в най-общ смисъл, е нещо като "контейнер за стойности", които могат да се получат в хода на изпълнение на даден алгоритъм. Променливите величини или за краткост променливи могат да приемат различни стойности по време на действието на програмата. Всяка променлива има име и стойност. В програмирането имената на променливите са наричат идентификатори.

Същност

Една типична програма използва различни стойности, които се променят по време на нейното изпълнение. Например, създаваме програма, която извършва пресмятания. Стойностите, въведени от един потребител, ще бъдат очевидно различни от тези, въведени от друг потребител. Това означава, че когато създаваме програмата, ние не знаем всички възможни стойности, които ще бъдат въведени в нея. Това от своя страна изисква да можем да обработим стойностите, които потребителите евентуално биха въвели. Нека създадем програма, чиято цел е да извършва пресмятания. Когато потребителят въведе нова стойност, която ще участва в процеса на пресмятане, ние можем я да съхраним (временно) в паметта на нашия компютър. Стойностите в тази част на паметта се променят регулярно. Това е довело до наименованието им – променливи.

Променливата е контейнер на информация, който може да променя стойността си. Тя осигурява възможност за:

  • Запазване на информация;
  • Извличане на запазената там информация;
  • Модифициране на запазената там информация.

Променливите се характеризират с:

  • Име;
  • Тип (на запазената в тях информация);
  • Стойност (запазената информация).

Вижте още

Източници

Външни препратки