Продукт

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене
Priroda.
Продукция

Продуктът е произведена от човека стока или услуга, която задоволява дадени потребности на потребителя.

Същност

Той може да се дефинира и като резултат, последица или следствие от някакво действие. Тези действия могат да са различни и те определят предназначението, формата и броя на продуктите.

Съществуват различни видове продукти - потребителски, индустриални и др. Разликата помежду им е в т. нар. вторично търсене.

Производството всъщност се свежда до производството на услуги за полезност, които са резултат от продуктивното използване на факторите на производството. Именно съединяването, продуктивното действие и използване на капитала, труда и земята създава полезността като икономически обект на желанията и потребностите на хората. Както казва Сей ‘’Производителните услуги, изразяващи същността на производствения процес са дейност на силите на природата’’.

Именно съединението и целенасоченото използване на природните сили придава на продукта полезност, която удовлетворява човешките потребности.

Продуктът на производствотополезността е общ резултат от съвместното действие на производителните услуги на труда, капитала и земята и участието на всеки един от тези фактори обуславя съответен дял в създаването на продукта. В ежедневната производствена практика при различното комбиниране на факторите на производството се получават различни функционално кореспондиращи на тяхното продуктивно приложение производствени резултати като създадено количество продукти, притежаващи полезност. Трудът не е единственият участник в производството на продукта, наред с него в производството участват още услугите на капитала и земята, а полезността е единствения резултат и цел на производството.

Капиталът, земята и трудът са източниците на ценността. Собственикът на всеки един от тези фактори получава въз основа на това възнаграждение като част от ценността на продукта печалба, доход.

Вижте още

Източници

  • Катя Бекярова, Боян Велев, Икономически теории
  • Кръстьо Чуков, Финансов-стопански анализ на предприятието

Външни препратки