Привилегирована акция

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Акциите от този тип притежават две особености, които ги поставят в привилегировано положение спрямо обикновените акции:

  • компанията изплаща дивиденти на техните притежатели преди собствениците на обикновени акции. Това е от особено значение в случаите, когато фирмата има финансови затруднения.
  • при фалит на издателя собствениците на привилегировани акции имат право на обезпечаване от имуществото на компанията преди притежателите на обикновените акции. Предимство пред тях имат само кредиторите, в т.ч. притежателите на облигации на компанията.

Същност

Корпорациите пристъпват към издаване на привилегировани акции с цел привличане на инвеститори, целящи редовното получаване на дивидент с предварително фиксиран размер. Неговото изплащане е задължително, независимо от величината на постигнатия финансов резултат през годината.

Привилегированите акции представляват хибрид между обикновените акции и облигациите, тъй като:

  • осигуряват участие с дялове в капитала на компанията както и обикновените акции;
  • гарантират получаване на фиксиран доход, което ги сближава с облигациите.

Между привилегированите и обикновените съществуват и различия, които инвеститорът трябва да познава:

  • Притежателите им не участват в гласуването (no voting right) по време на общите събрания на акционерите;
  • На собствениците им не се предоставят права за закупуване на съответен дял от пусканите в обръщение нови емисии, преди същите да бъдат предложени на обществеността.

Вижте още

Източници

Външни препратки