Предприемач

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Думата ,,предприемач’’ произлиза от френската дума глагол - ,,Еntrepreneur’’. Предприемач на френски означава французи, които организират военни експедиции в началото на 1600г. Смисъла на тази дума е използвана и през 1700г. и означава архитекти и изпълнители на обществени поръчки за строителство.

Същност

Терминът предприемач се налага през Средновековието и се отнася за организаторите и строителите на големи архитектурни проекти като катедрали, базилики, фортове, градски обществени сгради и пр. За негов създател се приема френският учен икономист Ришар Кантилнон, който приема "поемането на риск" от страна на предприемача като най-важна и съществена негова характеристика. В началото па 19-ти век Жан Баптист Сей въвежда ново тълкуване на предприемачеството като функция на тези, които имат нужда от капитал, в отличие от тези, които го притежават. Той посочва, че именно дейността на английските предприемачи е в основата на индустриалното развитие на Англия, определяйки му ролята на интегриращ фактор на трите основни производствени елемента - земя, капитал, труд.

Предприемачът е работодател, който регистрира индивидуално или в съдружие собствена фирма. Той е участник в пазара на труда и е успешен стопански деец, който прехвърля ресурси от сектори с по-ниска печалба в такива с по-висока. Най-важната разлика между предприемача и непредприемача е тази, че първият поема пресметнат, но реален стопански риск. Предприемачът може да спечели, но може и да изгуби, ако фирмата му фалира. Като всяка стопанска дейност и предприемаческата има и отрицателни страни. Те са свързани, например, с повишено трудово натоварване, работа в извънработно време, липса на време за семейство, хоби и развлечения. Предприемач е всеки, който се занимава с търговия, без значение дали продава вестници на забързаните минувачи или гради голяма фирма с множество служители. Погрешно се смята, че не всеки може да се занимава успешно с бизнес и че това е работа само за хора с вроден талант. Предприемачеството е професия като всяка друга – има правила, които трябва да се научат и да се прилагат, познания в различни сфери, които трябва да се придобият. Предприемачеството съчетава както добра идея, подходяща за започване на бизнес, така и набор от знания и средства, нужни за започването на бизнеса.

Вижте още

Източници

Външни препратки