Предвиждане

от Администрация и управление
Направо към: навигация, търсене

Предвиждането е съществително нарицателно име от среден род. То представлява предусещане на развитието на нещо в бъдещето, предугаждане на по-нататъшни събития от предварителни наблюдения, правя извод.

Същност

Много често се отъждествява с понятието прогнозиране. Често пъти има дори взаимозаменяемост. Това е в резултат по-скоро на синонимна близост. Общото между тях е че и двете понятия означават една и съща специфична познавателна дейност водеща към един и съш резултат прогнозата.

Предвиждане на продажбите

Финансовото планиране насочва вниманието към правенето на прогнози на продажбите. Неправилните продажби, биха могли да доведат да липси в складовата наличност, неадекватно споразумение за краткосрочно финансиране. Прогнозирането на продажбите води до предвиждане на очакваните парични потоци.Предвиждането не винаги е сигурно т.е. влияят различни икономически, пазарни и индустриални условия.Предвиждането на продажбите е възможно при наличието на регресивен анализ. То би могло да се осъществи с помощта на регресия т.е. да се екстраполират бъдещите продажби въз основа на тенденцията в минали продажби. В случай, че финансовият мениджър използва интерпретации за него трябва да вземе под внимание следните условия: използване на исторически данни за предвиждането на бъдещето; периодът, за който се изчислява регресията; достоверността на изчисленията; времевия период и други.

Предвиждане на паричните потоци

Преди настъпването на кризата много компании се държали така, сякаш парите няма как да свършат - финансирали дългосрочни проекти с краткосрочни средства и се движели по ръба на баланса привлечен/собствен капитал. Но ситуацията коренно се променила. Принципът "царица парица" станал златен стандарт, а най-често задаваните въпроси на финансовите мениджъри неминуемо се свързват с очакваните постъпления и плащания. В тези условия твърдението, че предвиждането на паричните потоци е животоспасяваща дисциплина, няма нужда от аргументация.

Вижте още

Източници

Външни препратки